शाहदरा, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

शाहदरा : सोन्याचा दर

आज 27 ऑक्टोबर 2021
49,250
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 ऑक्टोबर 2021 49,250 +410.00
25 ऑक्टोबर 2021 48,840 +410.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,430 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,430 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,430 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,530 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,310 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,320 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,240 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,250
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,290
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,207
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,330
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (26 ऑक्टोबर) 49,250
शाहदरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,560
शाहदरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,580
शाहदरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,632
शाहदरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,140
शाहदरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,580
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,330
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,880
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,208
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,330
शाहदरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,190
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,450
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,860
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,773
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,860
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,330
शाहदरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

शाहदरा : चांदीचा दर

आज 27 ऑक्टोबर 2021
67,580.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 ऑक्टोबर 2021 67,580 +500.00
25 ऑक्टोबर 2021 67,080 +650.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,430 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,430 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,430 -600.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,030 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,850 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,640 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,650 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
शाहदरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,580
शाहदरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,910
शाहदरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,906
शाहदरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,910
शाहदरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (26 ऑक्टोबर) 67,580
शाहदरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,710
शाहदरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,650
शाहदरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,627
शाहदरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,280
शाहदरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,650
शाहदरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,680
शाहदरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,060
शाहदरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,391
शाहदरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,680
शाहदरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,390
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,710
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,490
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,869
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,620
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,680
शाहदरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत