शाहदरा, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

शाहदरा : सोन्याचा दर

24 जुलै 2024
68,610
+0.00
तारीख किंमत बदला
23 जुलै 2024 68,610 -4,230.00
22 जुलै 2024 72,840 -250.00
21 जुलै 2024 73,090 +10.00
20 जुलै 2024 73,080 +0.00
19 जुलै 2024 73,080 -1,160.00
18 जुलै 2024 74,240 +70.00
17 जुलै 2024 74,170 -160.00
16 जुलै 2024 74,330 +800.00
15 जुलै 2024 73,530 +210.00
14 जुलै 2024 73,320 +10.00
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 74,330
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 68,610
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 72,807
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 71,600
शाहदरा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (23 जुलै) 68,610
शाहदरा सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 72,930
शाहदरा सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 70,990
शाहदरा सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 71,615
शाहदरा सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 71,630
शाहदरा सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 71,540
शाहदरा सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 74,460
शाहदरा सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 70,650
शाहदरा सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 72,172
शाहदरा सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 70,650
शाहदरा सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 71,630
शाहदरा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,870
शाहदरा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,140
शाहदरा सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,185
शाहदरा सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,140
शाहदरा सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 70,420
शाहदरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

शाहदरा : चांदीचा दर

24 जुलै 2024
84,840.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
23 जुलै 2024 84,840 -4,160.00
22 जुलै 2024 89,000 -540.00
21 जुलै 2024 89,540 +0.00
20 जुलै 2024 89,540 +10.00
19 जुलै 2024 89,530 -2,110.00
18 जुलै 2024 91,640 -170.00
17 जुलै 2024 91,810 -1,820.00
16 जुलै 2024 93,630 +1,150.00
15 जुलै 2024 92,480 -470.00
14 जुलै 2024 92,950 +10.00
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 93,960
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 84,840
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 91,534
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 89,430
शाहदरा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (23 जुलै) 84,840
शाहदरा चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 93,810
शाहदरा चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 87,030
शाहदरा चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 89,398
शाहदरा चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 91,600
शाहदरा चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 89,280
शाहदरा चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 96,120
शाहदरा चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 80,830
शाहदरा चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 88,053
शाहदरा चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 80,970
शाहदरा चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 91,600
शाहदरा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 83,870
शाहदरा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,540
शाहदरा चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,619
शाहदरा चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,540
शाहदरा चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 80,680
शाहदरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत