सवाईमाधोपूर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

सवाईमाधोपूर : सोन्याचा दर

31 मार्च 2023
59,790
+670.00
तारीख किंमत बदला
30 मार्च 2023 59,120 +0.00
29 मार्च 2023 59,120 -290.00
28 मार्च 2023 59,410 +640.00
27 मार्च 2023 58,770 -720.00
26 मार्च 2023 59,490 +10.00
25 मार्च 2023 59,480 +0.00
24 मार्च 2023 59,480 -280.00
23 मार्च 2023 59,760 +840.00
22 मार्च 2023 58,920 +140.00
21 मार्च 2023 58,780 -840.00
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,760
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,960
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,721
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,880
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (30 मार्च) 59,120
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,820
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,450
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,411
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,820
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,850
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,190
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,040
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,393
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,040
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,100
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,060
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,410
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,378
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,800
सवाईमाधोपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,030
सवाईमाधोपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सवाईमाधोपूर : चांदीचा दर

31 मार्च 2023
72,040.00
+1,210.00
तारीख किंमत बदला
30 मार्च 2023 70,830 +10.00
29 मार्च 2023 70,820 +160.00
28 मार्च 2023 70,660 +620.00
27 मार्च 2023 70,040 -410.00
26 मार्च 2023 70,450 +10.00
25 मार्च 2023 70,440 +10.00
24 मार्च 2023 70,430 +170.00
23 मार्च 2023 70,260 +970.00
22 मार्च 2023 69,290 +840.00
21 मार्च 2023 68,450 -360.00
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,830
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,840
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,795
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,440
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (30 मार्च) 70,830
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,390
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,660
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,357
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,960
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,560
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,850
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,980
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,861
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,290
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,920
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,690
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,980
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,855
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,150
सवाईमाधोपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,290
सवाईमाधोपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत