पश्चिम गॅरो हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

पश्चिम गॅरो हिल्स : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,520
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 49,110 +410.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,700 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,700 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,700 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,800 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,580 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,590 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,510 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,230
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,550
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,433
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,590
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 49,110
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,830
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,830
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,896
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,410
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,830
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,600
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,140
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,476
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,600
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,460
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,730
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,120
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,044
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,120
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,600
पश्चिम गॅरो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पश्चिम गॅरो हिल्स : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,950.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,450 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,790 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,790 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,790 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,400 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,220 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 65,000 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,000 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,450
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,250
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,112
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,250
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,450
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,080
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,990
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,980
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,640
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,990
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,070
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,410
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,753
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,070
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,750
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,110
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,870
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,256
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,000
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,070
पश्चिम गॅरो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत