पश्चिम गॅरो हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

पश्चिम गॅरो हिल्स : सोन्याचा दर

04 डिसेंबर 2022
54,040
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 54,040 +10.00
02 डिसेंबर 2022 54,030 +0.00
01 डिसेंबर 2022 54,030 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 53,050 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,760 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,530 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,920 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,920 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,910 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 53,060 +220.00
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,040
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 54,030
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,033
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 54,030
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 54,040
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,400
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,430
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,358
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,790
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,050
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,170
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,340
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,990
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,360
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,580
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,920
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,480
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,203
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,310
पश्चिम गॅरो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,360
पश्चिम गॅरो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पश्चिम गॅरो हिल्स : चांदीचा दर

04 डिसेंबर 2022
66,490.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 66,490 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,490 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,420 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,520 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,880 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,250 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,190 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,190 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,180 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,410 +340.00
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,490
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,420
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 66,133
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,420
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 66,490
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,520
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,660
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,561
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,200
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,520
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,040
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,500
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,271
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,020
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,970
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,130
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,560
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,648
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,560
पश्चिम गॅरो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,020
पश्चिम गॅरो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत