यानम, पुडुचेरी : सोने आणि चांदी किंमत

यानम : सोन्याचा दर

18 ऑगस्ट 2022
51,890
+190.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 51,700 -340.00
16 ऑगस्ट 2022 52,040 -720.00
15 ऑगस्ट 2022 52,760 +10.00
14 ऑगस्ट 2022 52,750 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 52,750 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,750 +280.00
11 ऑगस्ट 2022 52,470 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,380 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,410 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,410 +400.00
यानम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,840
यानम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,630
यानम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,290
यानम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,630
यानम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 51,700
यानम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,530
यानम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,680
यानम सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,167
यानम सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,880
यानम सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,680
यानम सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,100
यानम सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,550
यानम सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,257
यानम सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,230
यानम सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,100
यानम सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,150
यानम सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,220
यानम सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 52,089
यानम सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,650
यानम सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,290
यानम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

यानम : चांदीचा दर

18 ऑगस्ट 2022
57,300.00
+70.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 57,230 -830.00
16 ऑगस्ट 2022 58,060 -1,590.00
15 ऑगस्ट 2022 59,650 +10.00
14 ऑगस्ट 2022 59,640 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 59,640 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,630 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,680 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,250 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,370 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,360 +1,670.00
यानम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,650
यानम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,230
यानम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,595
यानम चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,540
यानम चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 57,230
यानम चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,070
यानम चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,880
यानम चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,211
यानम चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,900
यानम चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,910
यानम चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 64,020
यानम चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,660
यानम चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,692
यानम चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,780
यानम चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,660
यानम चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,640
यानम चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,340
यानम चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,128
यानम चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,640
यानम चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,550
यानम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत