बागेश्वर, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

बागेश्वर : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,350
+480.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,870 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,580 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,340 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,740 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,740 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,730 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,870 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,650 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,460 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,470 -350.00
बागेश्वर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बागेश्वर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बागेश्वर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बागेश्वर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बागेश्वर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बागेश्वर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,210
बागेश्वर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,260
बागेश्वर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,178
बागेश्वर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,610
बागेश्वर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,870
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,990
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,815
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,190
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,410
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,750
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,310
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,032
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,140
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,190
बागेश्वर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बागेश्वर : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,670.00
+1,370.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,300 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,660 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,040 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,980 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,980 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,970 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,200 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,860 +700.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,160 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,870 -260.00
बागेश्वर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बागेश्वर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बागेश्वर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बागेश्वर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बागेश्वर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बागेश्वर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,300
बागेश्वर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,460
बागेश्वर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,350
बागेश्वर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,990
बागेश्वर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,300
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,820
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,310
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,071
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,830
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,780
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,930
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,380
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,457
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,380
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,820
बागेश्वर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत