बागेश्वर, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

बागेश्वर : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,540
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,540 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,640 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,410 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,420 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,340 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,060 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,330 +150.00
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,060
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,400
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,215
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,430
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,540
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,660
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,680
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,736
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,250
बागेश्वर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,680
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,440
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,990
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,314
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,440
बागेश्वर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,290
बागेश्वर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,560
बागेश्वर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,960
बागेश्वर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,880
बागेश्वर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,960
बागेश्वर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,440
बागेश्वर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बागेश्वर : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,570.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,570 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,180 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,990 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,780 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,790 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,390 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,060 -160.00
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,180
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,050
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,505
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,050
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,570
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,860
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,790
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,767
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,420
बागेश्वर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,790
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,830
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,200
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,535
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,830
बागेश्वर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,540
बागेश्वर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,870
बागेश्वर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,640
बागेश्वर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,022
बागेश्वर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,770
बागेश्वर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,830
बागेश्वर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत