बागेश्वर, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

बागेश्वर : सोन्याचा दर

17 एप्रिल 2024
73,030
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 73,030 +760.00
15 एप्रिल 2024 72,270 +330.00
14 एप्रिल 2024 71,940 +0.00
13 एप्रिल 2024 71,940 +10.00
12 एप्रिल 2024 71,930 +280.00
11 एप्रिल 2024 71,650 +430.00
10 एप्रिल 2024 71,220 -100.00
09 एप्रिल 2024 71,320 +400.00
08 एप्रिल 2024 70,920 +340.00
07 एप्रिल 2024 70,580 +10.00
बागेश्वर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,030
बागेश्वर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,290
बागेश्वर सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 70,918
बागेश्वर सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,290
बागेश्वर सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 73,030
बागेश्वर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,070
बागेश्वर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,710
बागेश्वर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,936
बागेश्वर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,710
बागेश्वर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,670
बागेश्वर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,920
बागेश्वर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,430
बागेश्वर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,237
बागेश्वर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,920
बागेश्वर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,640
बागेश्वर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,430
बागेश्वर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,640
बागेश्वर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,414
बागेश्वर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,430
बागेश्वर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,700
बागेश्वर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बागेश्वर : चांदीचा दर

17 एप्रिल 2024
83,740.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 83,740 -320.00
15 एप्रिल 2024 84,060 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,280 +0.00
13 एप्रिल 2024 83,280 +10.00
12 एप्रिल 2024 83,270 +170.00
11 एप्रिल 2024 83,100 +260.00
10 एप्रिल 2024 82,840 +210.00
09 एप्रिल 2024 82,630 +550.00
08 एप्रिल 2024 82,080 +1,040.00
07 एप्रिल 2024 81,040 +0.00
बागेश्वर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,060
बागेश्वर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,710
बागेश्वर चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,499
बागेश्वर चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,710
बागेश्वर चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 83,740
बागेश्वर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,720
बागेश्वर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,230
बागेश्वर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,578
बागेश्वर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,230
बागेश्वर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,180
बागेश्वर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,370
बागेश्वर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,100
बागेश्वर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,961
बागेश्वर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,370
बागेश्वर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,220
बागेश्वर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,390
बागेश्वर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,910
बागेश्वर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,195
बागेश्वर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,390
बागेश्वर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,380
बागेश्वर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत