अहमदाबाद, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

अहमदाबाद : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,580
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,580 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,680 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,450 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,460 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,380 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,100 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,370 +150.00
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,100
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,254
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,580
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,480
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,020
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,352
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,480
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,330
अहमदाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,600
अहमदाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,000
अहमदाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,916
अहमदाबाद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,000
अहमदाबाद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,480
अहमदाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अहमदाबाद : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,620.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,620 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,230 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,050 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,830 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,840 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,440 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,110 -160.00
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,230
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,552
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,620
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,890
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,250
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,587
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,890
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,590
अहमदाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,930
अहमदाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,690
अहमदाबाद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,075
अहमदाबाद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,820
अहमदाबाद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,890
अहमदाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत