अहमदाबाद, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

अहमदाबाद : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,910
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,910 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,620 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,390 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,780 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,780 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,770 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,920 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,700 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,510 +0.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,510 -350.00
अहमदाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
अहमदाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
अहमदाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
अहमदाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
अहमदाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
अहमदाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,250
अहमदाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,300
अहमदाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,221
अहमदाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,650
अहमदाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,910
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,030
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,200
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,856
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,230
अहमदाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,450
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,072
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
अहमदाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,230
अहमदाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अहमदाबाद : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,350.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,350 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,710 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,090 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,030 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,030 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,020 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,250 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,910 +700.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,210 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,920 -250.00
अहमदाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
अहमदाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
अहमदाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
अहमदाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
अहमदाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
अहमदाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,350
अहमदाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,510
अहमदाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,399
अहमदाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,040
अहमदाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,350
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,870
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,350
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,116
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,870
अहमदाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,820
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,501
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
अहमदाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,870
अहमदाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत