राजस्थान : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

राजस्थान : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अजमेर 23 एप्रिल 2024 71,070
अलवर 23 एप्रिल 2024 71,070
बनसवारा 23 एप्रिल 2024 71,070
बरन 23 एप्रिल 2024 71,070
बाडमेर 23 एप्रिल 2024 71,070
भरतपूर 23 एप्रिल 2024 71,070
भीलवाडा 23 एप्रिल 2024 71,070
बीकानेर 23 एप्रिल 2024 71,070
बुंदी 23 एप्रिल 2024 71,070
चित्तौडगड 23 एप्रिल 2024 71,070
चूरू 23 एप्रिल 2024 71,070
दौसा 23 एप्रिल 2024 71,070
धौलपूर 23 एप्रिल 2024 71,070
डूंगरपूर 23 एप्रिल 2024 71,070
गंगानगर 23 एप्रिल 2024 71,070
हनुमानगड 23 एप्रिल 2024 71,070
जयपूर 23 एप्रिल 2024 71,070
जैसलमेर 23 एप्रिल 2024 71,070
जालोर 23 एप्रिल 2024 71,070
झालावार 23 एप्रिल 2024 71,070
झुंझुनुन 23 एप्रिल 2024 71,070
जोधपूर 23 एप्रिल 2024 71,070
करौली 23 एप्रिल 2024 71,070
कोटा 23 एप्रिल 2024 71,070
नागौर 23 एप्रिल 2024 71,070
पाली 23 एप्रिल 2024 71,070
प्रतापगड 23 एप्रिल 2024 71,070
राजसमंद 23 एप्रिल 2024 71,070
सवाईमाधोपूर 23 एप्रिल 2024 71,070
सीकर 23 एप्रिल 2024 71,070
सिरोही 23 एप्रिल 2024 71,070
टोंक 23 एप्रिल 2024 71,070
उदयपूर 23 एप्रिल 2024 71,070

राजस्थान : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अजमेर 23 एप्रिल 2024 80,920
अलवर 23 एप्रिल 2024 80,920
बनसवारा 23 एप्रिल 2024 80,920
बरन 23 एप्रिल 2024 80,920
बाडमेर 23 एप्रिल 2024 80,920
भरतपूर 23 एप्रिल 2024 80,920
भीलवाडा 23 एप्रिल 2024 80,920
बीकानेर 23 एप्रिल 2024 80,920
बुंदी 23 एप्रिल 2024 80,920
चित्तौडगड 23 एप्रिल 2024 80,920
चूरू 23 एप्रिल 2024 80,920
दौसा 23 एप्रिल 2024 80,920
धौलपूर 23 एप्रिल 2024 80,920
डूंगरपूर 23 एप्रिल 2024 80,920
गंगानगर 23 एप्रिल 2024 80,920
हनुमानगड 23 एप्रिल 2024 80,920
जयपूर 23 एप्रिल 2024 80,920
जैसलमेर 23 एप्रिल 2024 80,920
जालोर 23 एप्रिल 2024 80,920
झालावार 23 एप्रिल 2024 80,920
झुंझुनुन 23 एप्रिल 2024 80,920
जोधपूर 23 एप्रिल 2024 80,920
करौली 23 एप्रिल 2024 80,920
कोटा 23 एप्रिल 2024 80,920
नागौर 23 एप्रिल 2024 80,920
पाली 23 एप्रिल 2024 80,920
प्रतापगड 23 एप्रिल 2024 80,920
राजसमंद 23 एप्रिल 2024 80,920
सवाईमाधोपूर 23 एप्रिल 2024 80,920
सीकर 23 एप्रिल 2024 80,920
सिरोही 23 एप्रिल 2024 80,920
टोंक 23 एप्रिल 2024 80,920
उदयपूर 23 एप्रिल 2024 80,920