शिवपुरी, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

शिवपुरी : सोन्याचा दर

26 मार्च 2023
59,550
+0.00
तारीख किंमत बदला
25 मार्च 2023 59,550 +0.00
24 मार्च 2023 59,550 -280.00
23 मार्च 2023 59,830 +840.00
22 मार्च 2023 58,990 +140.00
21 मार्च 2023 58,850 -840.00
20 मार्च 2023 59,690 +50.00
19 मार्च 2023 59,640 +10.00
18 मार्च 2023 59,630 +0.00
17 मार्च 2023 59,630 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,210 -320.00
शिवपुरी सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,830
शिवपुरी सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,020
शिवपुरी सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,497
शिवपुरी सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,950
शिवपुरी सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (25 मार्च) 59,550
शिवपुरी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,890
शिवपुरी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,510
शिवपुरी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,477
शिवपुरी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,890
शिवपुरी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,920
शिवपुरी सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,260
शिवपुरी सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,100
शिवपुरी सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,460
शिवपुरी सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,100
शिवपुरी सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,170
शिवपुरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,130
शिवपुरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,470
शिवपुरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,443
शिवपुरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,870
शिवपुरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,100
शिवपुरी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

शिवपुरी : चांदीचा दर

26 मार्च 2023
70,520.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
25 मार्च 2023 70,520 +0.00
24 मार्च 2023 70,520 +170.00
23 मार्च 2023 70,350 +970.00
22 मार्च 2023 69,380 +850.00
21 मार्च 2023 68,530 -360.00
20 मार्च 2023 68,890 +160.00
19 मार्च 2023 68,730 +0.00
18 मार्च 2023 68,730 +10.00
17 मार्च 2023 68,720 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,650 -750.00
शिवपुरी चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,520
शिवपुरी चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,910
शिवपुरी चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,121
शिवपुरी चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,520
शिवपुरी चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (25 मार्च) 70,520
शिवपुरी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,480
शिवपुरी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,730
शिवपुरी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,436
शिवपुरी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,040
शिवपुरी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,640
शिवपुरी चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,940
शिवपुरी चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,060
शिवपुरी चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,943
शिवपुरी चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,380
शिवपुरी चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,000
शिवपुरी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,770
शिवपुरी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,060
शिवपुरी चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,936
शिवपुरी चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,230
शिवपुरी चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,370
शिवपुरी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत