दावणगेरे, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

दावणगेरे : सोन्याचा दर

02 मार्च 2024
63,720
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 63,720 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,650 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,330 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,420 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,260 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,420 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,410 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,410 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,050 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,210 +10.00
दावणगेरे सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,720
दावणगेरे सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,720
दावणगेरे सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,720
दावणगेरे सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,720
दावणगेरे सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 63,720
दावणगेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,930
दावणगेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,440
दावणगेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,253
दावणगेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,930
दावणगेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,650
दावणगेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,440
दावणगेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,650
दावणगेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,429
दावणगेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,440
दावणगेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,720
दावणगेरे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,750
दावणगेरे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
दावणगेरे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,559
दावणगेरे सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,320
दावणगेरे सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,310
दावणगेरे - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दावणगेरे : चांदीचा दर

02 मार्च 2024
72,250.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 72,250 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,240 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,120 -350.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,470 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,720 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,730 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,730 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,720 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,490 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,940 -560.00
दावणगेरे चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,250
दावणगेरे चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,250
दावणगेरे चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,250
दावणगेरे चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,250
दावणगेरे चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 72,250
दावणगेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,380
दावणगेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,120
दावणगेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,978
दावणगेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,380
दावणगेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,240
दावणगेरे चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,400
दावणगेरे चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,920
दावणगेरे चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,214
दावणगेरे चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,400
दावणगेरे चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,400
दावणगेरे चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,750
दावणगेरे चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,390
दावणगेरे चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,602
दावणगेरे चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,740
दावणगेरे चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,360
दावणगेरे - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत