दक्षिण 24 परगणा, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

दक्षिण 24 परगणा : सोन्याचा दर

17 एप्रिल 2024
72,900
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 72,900 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,130 +320.00
14 एप्रिल 2024 71,810 +10.00
13 एप्रिल 2024 71,800 +0.00
12 एप्रिल 2024 71,800 +280.00
11 एप्रिल 2024 71,520 +430.00
10 एप्रिल 2024 71,090 -100.00
09 एप्रिल 2024 71,190 +400.00
08 एप्रिल 2024 70,790 +340.00
07 एप्रिल 2024 70,450 +10.00
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,900
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,170
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 70,789
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,170
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 72,900
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 67,940
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,590
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,813
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,590
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,540
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,800
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,310
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,122
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,800
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,520
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,310
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,520
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,298
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,310
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,580
दक्षिण 24 परगणा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दक्षिण 24 परगणा : चांदीचा दर

17 एप्रिल 2024
83,580.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 83,580 -330.00
15 एप्रिल 2024 83,910 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,130 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,120 +0.00
12 एप्रिल 2024 83,120 +170.00
11 एप्रिल 2024 82,950 +270.00
10 एप्रिल 2024 82,680 +200.00
09 एप्रिल 2024 82,480 +560.00
08 एप्रिल 2024 81,920 +1,030.00
07 एप्रिल 2024 80,890 +0.00
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 83,910
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,570
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,348
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,570
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 83,580
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,580
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,100
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,440
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,100
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,040
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,230
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 68,970
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,830
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,230
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,090
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,250
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,770
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,061
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,250
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,240
दक्षिण 24 परगणा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत