दक्षिण 24 परगणा, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

दक्षिण 24 परगणा : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,730
+710.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,020 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,100 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,100 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,090 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,010 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,850 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,410 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,220 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,490 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,480 +0.00
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,020
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,100
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,407
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,100
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,020
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,650
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,220
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,939
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,050
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,090
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,580
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,730
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,691
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,380
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,730
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,280
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,430
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,919
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,630
दक्षिण 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,430
दक्षिण 24 परगणा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दक्षिण 24 परगणा : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,760.00
+1,020.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,740 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,720 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,720 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,720 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 55,920 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,370 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,270 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,150 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,100 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,100 +10.00
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,740
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,720
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,060
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,720
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,740
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,830
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,280
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,354
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,280
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,720
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,350
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,950
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,856
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,260
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 53,950
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,780
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,610
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,934
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,620
दक्षिण 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,630
दक्षिण 24 परगणा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत