बालाघाट, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

बालाघाट : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,530
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,530 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,340 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,610 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,600 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,600 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,190 +590.00
21 सप्टेंबर 2022 49,600 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,400 -80.00
19 सप्टेंबर 2022 49,480 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,510 +0.00
बालाघाट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,770
बालाघाट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,340
बालाघाट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,053
बालाघाट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,160
बालाघाट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,530
बालाघाट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,700
बालाघाट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,850
बालाघाट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,814
बालाघाट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,500
बालाघाट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,850
बालाघाट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,400
बालाघाट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,550
बालाघाट सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,039
बालाघाट सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,750
बालाघाट सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,550
बालाघाट सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,970
बालाघाट सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,420
बालाघाट सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,128
बालाघाट सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,100
बालाघाट सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,970
बालाघाट - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बालाघाट : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,400.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,400 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,280 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,240 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,230 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,230 -1,730.00
22 सप्टेंबर 2022 57,960 +690.00
21 सप्टेंबर 2022 57,270 +970.00
20 सप्टेंबर 2022 56,300 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,600 -60.00
18 सप्टेंबर 2022 56,660 +10.00
बालाघाट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,960
बालाघाट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,410
बालाघाट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,377
बालाघाट चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,410
बालाघाट चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,400
बालाघाट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,500
बालाघाट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,080
बालाघाट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,992
बालाघाट चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,400
बालाघाट चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,080
बालाघाट चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,920
बालाघाट चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,740
बालाघाट चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,069
बालाघाट चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,760
बालाघाट चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,760
बालाघाट चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,860
बालाघाट चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,510
बालाघाट चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,539
बालाघाट चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,620
बालाघाट चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,510
बालाघाट - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत