पसचिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

पसचिम मेदिनीपुर : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,270
+170.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,100 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,100 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,090 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,010 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,850 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,410 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,220 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,490 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,480 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,480 -590.00
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,100
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,100
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,100
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,100
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,100
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,650
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,220
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,939
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,050
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,090
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,580
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,730
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,691
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,380
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,730
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,280
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,430
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,919
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,630
पसचिम मेदिनीपुर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,430
पसचिम मेदिनीपुर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पसचिम मेदिनीपुर : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,250.00
+530.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,720 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,720 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,720 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 55,920 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,370 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,270 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,150 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,100 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,100 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,090 -1,740.00
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,720
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,720
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,720
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,720
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,720
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,830
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,280
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,354
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,280
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,720
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,350
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,950
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,856
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,260
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 53,950
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,780
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,610
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,934
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,620
पसचिम मेदिनीपुर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,630
पसचिम मेदिनीपुर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत