गिर सोमनाथ, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

गिर सोमनाथ : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,380
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,100 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,370 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,220 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,200 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,990 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,990 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,990 -80.00
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,100
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,178
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,100
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,480
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,020
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,352
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,480
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,330
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,600
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,000
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,916
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,000
गिर सोमनाथ सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,480
गिर सोमनाथ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गिर सोमनाथ : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,840.00
+400.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,440 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,110 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,270 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,330 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,770 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,770 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,770 +260.00
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,440
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,857
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,440
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,890
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,250
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,587
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,890
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,590
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,930
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,690
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,075
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,820
गिर सोमनाथ चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,890
गिर सोमनाथ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत