आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अनंतपूर 09 डिसेंबर 2022 54,110
चित्तूर 09 डिसेंबर 2022 54,110
पूर्व गोदावरी 09 डिसेंबर 2022 54,110
गुंटूर 09 डिसेंबर 2022 54,110
कडप्पा 09 डिसेंबर 2022 54,110
कुर्नूल 09 डिसेंबर 2022 54,110
मछलीपट्टनम 09 डिसेंबर 2022 54,110
नेल्लोर 09 डिसेंबर 2022 54,110
प्रकाशम 09 डिसेंबर 2022 54,110
श्रीकाकुलम 09 डिसेंबर 2022 54,110
विशाखापट्टणम 09 डिसेंबर 2022 54,110
विजयनगरम 09 डिसेंबर 2022 54,110
पश्चिम गोदावरी 09 डिसेंबर 2022 54,110

आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अनंतपूर 09 डिसेंबर 2022 66,950
चित्तूर 09 डिसेंबर 2022 66,950
पूर्व गोदावरी 09 डिसेंबर 2022 66,950
गुंटूर 09 डिसेंबर 2022 66,950
कडप्पा 09 डिसेंबर 2022 66,950
कुर्नूल 09 डिसेंबर 2022 66,950
मछलीपट्टनम 09 डिसेंबर 2022 66,950
नेल्लोर 09 डिसेंबर 2022 66,950
प्रकाशम 09 डिसेंबर 2022 66,950
श्रीकाकुलम 09 डिसेंबर 2022 66,950
विशाखापट्टणम 09 डिसेंबर 2022 66,950
विजयनगरम 09 डिसेंबर 2022 66,950
पश्चिम गोदावरी 09 डिसेंबर 2022 66,950