आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अनंतपूर 23 एप्रिल 2024 71,250
चित्तूर 23 एप्रिल 2024 71,250
पूर्व गोदावरी 23 एप्रिल 2024 71,250
गुंटूर 23 एप्रिल 2024 71,250
कडप्पा 23 एप्रिल 2024 71,250
कुर्नूल 23 एप्रिल 2024 71,250
मछलीपट्टनम 23 एप्रिल 2024 71,250
नेल्लोर 23 एप्रिल 2024 71,250
प्रकाशम 23 एप्रिल 2024 71,250
श्रीकाकुलम 23 एप्रिल 2024 71,250
विशाखापट्टणम 23 एप्रिल 2024 71,250
विजयनगरम 23 एप्रिल 2024 71,250
पश्चिम गोदावरी 23 एप्रिल 2024 71,250

आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अनंतपूर 23 एप्रिल 2024 81,100
चित्तूर 23 एप्रिल 2024 81,100
पूर्व गोदावरी 23 एप्रिल 2024 81,100
गुंटूर 23 एप्रिल 2024 81,100
कडप्पा 23 एप्रिल 2024 81,100
कुर्नूल 23 एप्रिल 2024 81,100
मछलीपट्टनम 23 एप्रिल 2024 81,100
नेल्लोर 23 एप्रिल 2024 81,100
प्रकाशम 23 एप्रिल 2024 81,100
श्रीकाकुलम 23 एप्रिल 2024 81,100
विशाखापट्टणम 23 एप्रिल 2024 81,100
विजयनगरम 23 एप्रिल 2024 81,100
पश्चिम गोदावरी 23 एप्रिल 2024 81,100