आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अनंतपूर 01 डिसेंबर 2021 48,800
चित्तूर 01 डिसेंबर 2021 48,800
पूर्व गोदावरी 01 डिसेंबर 2021 48,800
गुंटूर 01 डिसेंबर 2021 48,800
कडप्पा 01 डिसेंबर 2021 48,800
कुर्नूल 01 डिसेंबर 2021 48,800
मछलीपट्टनम 01 डिसेंबर 2021 48,800
नेल्लोर 01 डिसेंबर 2021 48,800
प्रकाशम 01 डिसेंबर 2021 48,800
श्रीकाकुलम 01 डिसेंबर 2021 48,800
विशाखापट्टणम 01 डिसेंबर 2021 48,800
विजयनगरम 01 डिसेंबर 2021 48,800
पश्चिम गोदावरी 01 डिसेंबर 2021 48,800

आंध्र प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अनंतपूर 01 डिसेंबर 2021 63,190
चित्तूर 01 डिसेंबर 2021 63,190
पूर्व गोदावरी 01 डिसेंबर 2021 63,190
गुंटूर 01 डिसेंबर 2021 63,190
कडप्पा 01 डिसेंबर 2021 63,190
कुर्नूल 01 डिसेंबर 2021 63,190
मछलीपट्टनम 01 डिसेंबर 2021 63,190
नेल्लोर 01 डिसेंबर 2021 63,190
प्रकाशम 01 डिसेंबर 2021 63,190
श्रीकाकुलम 01 डिसेंबर 2021 63,190
विशाखापट्टणम 01 डिसेंबर 2021 63,190
विजयनगरम 01 डिसेंबर 2021 63,190
पश्चिम गोदावरी 01 डिसेंबर 2021 63,190