बिड, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

बिड : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,200
+110.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,090 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,170 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,160 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,160 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,070 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 49,920 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,480 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,280 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,550 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,550 +0.00
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,090
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,473
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,090
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,720
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,004
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,110
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,160
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,650
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,759
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,450
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,800
बिड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
बिड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
बिड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,986
बिड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,700
बिड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
बिड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बिड : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,420.00
+600.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,820 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,800 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,800 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,790 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,000 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,440 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,340 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,220 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,180 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,170 +0.00
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,820
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,800
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,140
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,800
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,820
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,427
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,790
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,430
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,020
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,931
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,340
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,030
बिड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,860
बिड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,680
बिड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,009
बिड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,700
बिड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,700
बिड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत