बिड, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

बिड : सोन्याचा दर

07 डिसेंबर 2023
62,400
+70.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2023 62,330 +190.00
05 डिसेंबर 2023 62,140 -190.00
04 डिसेंबर 2023 62,330 -950.00
03 डिसेंबर 2023 63,280 +10.00
02 डिसेंबर 2023 63,270 +0.00
01 डिसेंबर 2023 63,270 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,540 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,870 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,520 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,570 +0.00
बिड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,280
बिड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,140
बिड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,770
बिड सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,270
बिड सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 62,330
बिड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,870
बिड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
बिड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,973
बिड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,870
बिड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,540
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,330
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,550
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,197
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,500
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 60,990
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,540
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,290
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 58,914
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,480
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,500
बिड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बिड : चांदीचा दर

07 डिसेंबर 2023
74,420.00
-100.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2023 74,520 -600.00
05 डिसेंबर 2023 75,120 -760.00
04 डिसेंबर 2023 75,880 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,690 +10.00
02 डिसेंबर 2023 77,680 +0.00
01 डिसेंबर 2023 77,680 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,260 +1,140.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,120 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,450 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,160 +10.00
बिड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,690
बिड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 74,520
बिड चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 76,428
बिड चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,680
बिड चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 74,520
बिड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,260
बिड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,100
बिड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,677
बिड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,390
बिड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,260
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 72,940
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,720
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,595
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,780
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,740
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,830
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,770
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,192
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,820
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,780
बिड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत