बिड, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

बिड : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,390
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,390 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,400 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,320 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,040 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,300 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,150 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,140 +220.00
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,040
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,370
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,154
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,410
बिड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,390
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,640
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,711
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
बिड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,288
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
बिड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,270
बिड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
बिड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,940
बिड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,854
बिड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,940
बिड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
बिड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बिड : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,960.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,960 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,750 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,750 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,360 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,030 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,190 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,250 +560.00
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,960
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,134
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
बिड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,960
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,820
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,734
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,390
बिड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,800
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,170
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,502
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,800
बिड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,500
बिड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,830
बिड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
बिड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,984
बिड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,730
बिड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,800
बिड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत