मधेपुरा, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

मधेपुरा : सोन्याचा दर

23 मार्च 2023
59,330
+440.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 58,890 +140.00
21 मार्च 2023 58,750 -850.00
20 मार्च 2023 59,600 +60.00
19 मार्च 2023 59,540 +0.00
18 मार्च 2023 59,540 +10.00
17 मार्च 2023 59,530 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,120 -320.00
15 मार्च 2023 58,440 +880.00
14 मार्च 2023 57,560 -130.00
13 मार्च 2023 57,690 +1,480.00
मधेपुरा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,600
मधेपुरा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,930
मधेपुरा सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,113
मधेपुरा सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,860
मधेपुरा सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 58,890
मधेपुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,790
मधेपुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,430
मधेपुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,389
मधेपुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,790
मधेपुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,830
मधेपुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,170
मधेपुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,010
मधेपुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,389
मधेपुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,010
मधेपुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,080
मधेपुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,040
मधेपुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,390
मधेपुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,356
मधेपुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,780
मधेपुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,010
मधेपुरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

मधेपुरा : चांदीचा दर

23 मार्च 2023
69,570.00
+300.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 69,270 +850.00
21 मार्च 2023 68,420 -360.00
20 मार्च 2023 68,780 +160.00
19 मार्च 2023 68,620 +0.00
18 मार्च 2023 68,620 +10.00
17 मार्च 2023 68,610 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,540 -750.00
15 मार्च 2023 67,290 +420.00
14 मार्च 2023 66,870 +330.00
13 मार्च 2023 66,540 +3,750.00
मधेपुरा चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,270
मधेपुरा चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,810
मधेपुरा चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,424
मधेपुरा चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,420
मधेपुरा चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 69,270
मधेपुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,370
मधेपुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,630
मधेपुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,329
मधेपुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,930
मधेपुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,530
मधेपुरा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,830
मधेपुरा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,950
मधेपुरा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,833
मधेपुरा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,270
मधेपुरा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,890
मधेपुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,660
मधेपुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,950
मधेपुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,828
मधेपुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,130
मधेपुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,260
मधेपुरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत