बेटियाह, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

बेटियाह : सोन्याचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
62,330
+360.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 61,970 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,130 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,120 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,000 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,810 +10.00
17 फेब्रुवारी 2024 61,800 +0.00
16 फेब्रुवारी 2024 61,800 +210.00
15 फेब्रुवारी 2024 61,590 +230.00
14 फेब्रुवारी 2024 61,360 -90.00
13 फेब्रुवारी 2024 61,450 -590.00
बेटियाह सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,850
बेटियाह सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,360
बेटियाह सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,119
बेटियाह सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,850
बेटियाह सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 61,970
बेटियाह सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,360
बेटियाह सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,570
बेटियाह सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,347
बेटियाह सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,360
बेटियाह सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,630
बेटियाह सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,670
बेटियाह सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,040
बेटियाह सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,477
बेटियाह सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,230
बेटियाह सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,220
बेटियाह सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,830
बेटियाह सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
बेटियाह सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,940
बेटियाह सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,830
बेटियाह सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,510
बेटियाह - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेटियाह : चांदीचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
70,590.00
+190.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 70,400 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,850 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,410 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,440 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,240 +10.00
17 फेब्रुवारी 2024 72,230 +0.00
16 फेब्रुवारी 2024 72,230 +990.00
15 फेब्रुवारी 2024 71,240 +1,020.00
14 फेब्रुवारी 2024 70,220 +480.00
13 फेब्रुवारी 2024 69,740 -1,430.00
बेटियाह चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,290
बेटियाह चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,740
बेटियाह चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,117
बेटियाह चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,290
बेटियाह चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 70,400
बेटियाह चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,310
बेटियाह चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,830
बेटियाह चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,118
बेटियाह चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,310
बेटियाह चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,300
बेटियाह चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,650
बेटियाह चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,300
बेटियाह चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,503
बेटियाह चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,640
बेटियाह चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,260
बेटियाह चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,220
बेटियाह चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,060
बेटियाह चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,638
बेटियाह चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,350
बेटियाह चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,220
बेटियाह - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत