बोटाड, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

बोटाड : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,780
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,770 +10.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,760 +160.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,600 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,600 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,600 -10.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,610 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,610 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,110 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 50,040 -230.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,270 +0.00
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,530
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,160
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,419
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,810
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,770
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,390
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,475
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,150
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
बोटाड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बोटाड : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,170.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,170 -410.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,580 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,710 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,710 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,710 +520.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,190 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 64,060 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,170 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,180 -420.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,600 +0.00
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,810
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,170
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,295
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,130
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,170
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,780
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,498
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,540
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
बोटाड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत