बोटाड, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

बोटाड : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,100
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,100 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,060 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,780 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,490 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,900 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,900 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,890 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,880 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,910 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,620 +230.00
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,100
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,490
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,875
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,880
बोटाड सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,100
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,250
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,300
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,221
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,650
बोटाड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,910
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,030
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,200
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,856
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,230
बोटाड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,450
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,072
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
बोटाड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,230
बोटाड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बोटाड : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,930.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,930 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,160 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,270 +200.00
05 डिसेंबर 2022 65,070 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,320 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,320 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,310 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,250 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,350 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,710 +1,620.00
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,070
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,954
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,250
बोटाड चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,930
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,350
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,510
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,399
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,040
बोटाड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,350
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,870
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,350
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,116
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,870
बोटाड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,820
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,501
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
बोटाड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,870
बोटाड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत