पेरेन, नागालँड : सोने आणि चांदी किंमत

पेरेन : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,580
+500.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 53,080 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,790 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,550 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,950 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,950 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,940 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 53,080 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,860 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,670 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,680 -350.00
पेरेन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
पेरेन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
पेरेन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
पेरेन सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
पेरेन सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
पेरेन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,420
पेरेन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,460
पेरेन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,386
पेरेन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,810
पेरेन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,080
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,200
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,360
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 51,017
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,390
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,610
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,950
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,500
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,230
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,340
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,380
पेरेन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पेरेन : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,720.00
+1,160.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,560 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,910 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,280 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,230 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,220 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,220 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,450 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 62,100 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,410 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 61,110 -260.00
पेरेन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
पेरेन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
पेरेन चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
पेरेन चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
पेरेन चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
पेरेन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,560
पेरेन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,690
पेरेन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,595
पेरेन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,230
पेरेन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,560
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,070
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,530
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,303
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,050
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 58,010
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,160
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,590
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,677
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,590
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,050
पेरेन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत