पेरेन, नागालँड : सोने आणि चांदी किंमत

पेरेन : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,730
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,830 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,600 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,610 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,530 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,250 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,250 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,250 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,250 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,520 +160.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,360 +10.00
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,250
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,580
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,386
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,620
पेरेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,830
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,850
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,860
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,919
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,440
पेरेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,860
पेरेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,630
पेरेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,170
पेरेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,502
पेरेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,630
पेरेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,480
पेरेन सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,750
पेरेन सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,150
पेरेन सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,068
पेरेन सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,150
पेरेन सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,630
पेरेन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पेरेन : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,830.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,440 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,250 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 65,030 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,040 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,640 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,640 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,640 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,640 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,310 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,470 -60.00
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,440
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,280
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,603
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,280
पेरेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,440
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,110
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,020
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 64,013
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,670
पेरेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,020
पेरेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,100
पेरेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,440
पेरेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,788
पेरेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,100
पेरेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,780
पेरेन चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,150
पेरेन चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,900
पेरेन चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,291
पेरेन चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,040
पेरेन चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,100
पेरेन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत