केरळा : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

केरळा : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
आलापूझा 04 डिसेंबर 2022 53,990
एर्नाकुलम 04 डिसेंबर 2022 53,990
इडुक्की 04 डिसेंबर 2022 53,990
कन्नूर 04 डिसेंबर 2022 53,990
कासारगोड 04 डिसेंबर 2022 53,990
कोल्लम 04 डिसेंबर 2022 53,990
कोट्टायम 04 डिसेंबर 2022 53,990
कोझिकोड 04 डिसेंबर 2022 53,990
मलप्पुरम 04 डिसेंबर 2022 53,990
पलक्कड 04 डिसेंबर 2022 53,990
पठानथित्त 04 डिसेंबर 2022 53,990
तिरुवनंतपुरम 04 डिसेंबर 2022 53,990
थ्रीसुर 04 डिसेंबर 2022 53,990
वायनाड 04 डिसेंबर 2022 53,990

केरळा : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
आलापूझा 04 डिसेंबर 2022 66,430
एर्नाकुलम 04 डिसेंबर 2022 66,430
इडुक्की 04 डिसेंबर 2022 66,430
कन्नूर 04 डिसेंबर 2022 66,430
कासारगोड 04 डिसेंबर 2022 66,430
कोल्लम 04 डिसेंबर 2022 66,430
कोट्टायम 04 डिसेंबर 2022 66,430
कोझिकोड 04 डिसेंबर 2022 66,430
मलप्पुरम 04 डिसेंबर 2022 66,430
पलक्कड 04 डिसेंबर 2022 66,430
पठानथित्त 04 डिसेंबर 2022 66,430
तिरुवनंतपुरम 04 डिसेंबर 2022 66,430
थ्रीसुर 04 डिसेंबर 2022 66,430
वायनाड 04 डिसेंबर 2022 66,430