केरळा : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

केरळा : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
आलापूझा 21 एप्रिल 2024 73,040
एर्नाकुलम 21 एप्रिल 2024 73,040
इडुक्की 21 एप्रिल 2024 73,040
कन्नूर 21 एप्रिल 2024 73,040
कासारगोड 21 एप्रिल 2024 73,040
कोल्लम 21 एप्रिल 2024 73,040
कोट्टायम 21 एप्रिल 2024 73,040
कोझिकोड 21 एप्रिल 2024 73,040
मलप्पुरम 21 एप्रिल 2024 73,040
पलक्कड 21 एप्रिल 2024 73,040
पठानथित्त 21 एप्रिल 2024 73,040
तिरुवनंतपुरम 21 एप्रिल 2024 73,040
थ्रीसुर 21 एप्रिल 2024 73,040
वायनाड 21 एप्रिल 2024 73,040

केरळा : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
आलापूझा 21 एप्रिल 2024 84,020
एर्नाकुलम 21 एप्रिल 2024 84,020
इडुक्की 21 एप्रिल 2024 84,020
कन्नूर 21 एप्रिल 2024 84,020
कासारगोड 21 एप्रिल 2024 84,020
कोल्लम 21 एप्रिल 2024 84,020
कोट्टायम 21 एप्रिल 2024 84,020
कोझिकोड 21 एप्रिल 2024 84,020
मलप्पुरम 21 एप्रिल 2024 84,020
पलक्कड 21 एप्रिल 2024 84,020
पठानथित्त 21 एप्रिल 2024 84,020
तिरुवनंतपुरम 21 एप्रिल 2024 84,020
थ्रीसुर 21 एप्रिल 2024 84,020
वायनाड 21 एप्रिल 2024 84,020