केरळा : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

केरळा : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
आलापूझा 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
एर्नाकुलम 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
इडुक्की 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
कन्नूर 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
कासारगोड 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
कोल्लम 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
कोट्टायम 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
कोझिकोड 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
मलप्पुरम 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
पलक्कड 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
पठानथित्त 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
तिरुवनंतपुरम 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
थ्रीसुर 26 ऑक्टोबर 2021 49,480
वायनाड 26 ऑक्टोबर 2021 49,480

केरळा : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
आलापूझा 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
एर्नाकुलम 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
इडुक्की 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
कन्नूर 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
कासारगोड 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
कोल्लम 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
कोट्टायम 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
कोझिकोड 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
मलप्पुरम 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
पलक्कड 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
पठानथित्त 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
तिरुवनंतपुरम 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
थ्रीसुर 26 ऑक्टोबर 2021 67,890
वायनाड 26 ऑक्टोबर 2021 67,890