दक्षिण जिल्हा, सिक्किम : सोने आणि चांदी किंमत

दक्षिण जिल्हा : सोन्याचा दर

02 डिसेंबर 2023
63,600
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 63,600 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,870 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 63,200 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,850 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,900 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,890 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,890 +10.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,880 +300.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,580 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,520 -180.00
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,600
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,600
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,600
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,600
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 63,600
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,200
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,090
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,296
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,190
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,870
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,660
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,850
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,510
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,810
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,310
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,860
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,600
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,225
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,800
दक्षिण जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,800
दक्षिण जिल्हा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दक्षिण जिल्हा : चांदीचा दर

02 डिसेंबर 2023
78,090.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 78,090 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,670 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,520 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,850 +1,300.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,550 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,550 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,540 +10.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,530 +1,020.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,510 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 73,380 -470.00
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 78,090
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 78,090
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 78,090
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 78,090
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 78,090
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,670
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,470
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 73,063
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,770
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,670
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,330
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 67,070
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,969
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 70,150
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 72,120
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 75,230
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,140
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,574
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 75,220
दक्षिण जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 70,140
दक्षिण जिल्हा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत