महासमुंद, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

महासमुंद : सोन्याचा दर

18 ऑगस्ट 2022
51,660
+170.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 51,490 -340.00
16 ऑगस्ट 2022 51,830 -720.00
15 ऑगस्ट 2022 52,550 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 52,550 +10.00
13 ऑगस्ट 2022 52,540 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,540 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,270 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,170 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,210 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 52,200 +400.00
महासमुंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,630
महासमुंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,430
महासमुंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,084
महासमुंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,430
महासमुंद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 51,490
महासमुंद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
महासमुंद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
महासमुंद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,966
महासमुंद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,680
महासमुंद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
महासमुंद सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,890
महासमुंद सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,350
महासमुंद सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,056
महासमुंद सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,030
महासमुंद सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,900
महासमुंद सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,950
महासमुंद सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,020
महासमुंद सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,889
महासमुंद सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,440
महासमुंद सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,090
महासमुंद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

महासमुंद : चांदीचा दर

18 ऑगस्ट 2022
57,070.00
+70.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 57,000 -830.00
16 ऑगस्ट 2022 57,830 -1,580.00
15 ऑगस्ट 2022 59,410 +10.00
14 ऑगस्ट 2022 59,400 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 59,400 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,390 +940.00
11 ऑगस्ट 2022 58,450 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,020 -110.00
09 ऑगस्ट 2022 59,130 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,130 +1,670.00
महासमुंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,410
महासमुंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,000
महासमुंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,362
महासमुंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,310
महासमुंद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 57,000
महासमुंद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,840
महासमुंद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,660
महासमुंद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,986
महासमुंद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
महासमुंद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,680
महासमुंद चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,770
महासमुंद चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,420
महासमुंद चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,451
महासमुंद चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,530
महासमुंद चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,420
महासमुंद चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,390
महासमुंद चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,100
महासमुंद चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,884
महासमुंद चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,390
महासमुंद चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,310
महासमुंद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत