बांकुरा, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

बांकुरा : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,260
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 48,980 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,240 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,090 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,080 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,860 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,860 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,860 -80.00
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 48,980
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,310
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,054
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,350
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 48,980
बांकुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,580
बांकुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,590
बांकुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,650
बांकुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,160
बांकुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,590
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,350
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,900
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,227
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,350
बांकुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,210
बांकुरा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,470
बांकुरा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,880
बांकुरा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,793
बांकुरा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,880
बांकुरा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,350
बांकुरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बांकुरा : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,670.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,280 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 62,950 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,110 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,170 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,610 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,610 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,610 +260.00
बांकुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,280
बांकुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,940
बांकुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,699
बांकुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,940
बांकुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,280
बांकुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,740
बांकुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,680
बांकुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,652
बांकुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,310
बांकुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,680
बांकुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,710
बांकुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,090
बांकुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,418
बांकुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,710
बांकुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,420
बांकुरा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,740
बांकुरा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,520
बांकुरा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,895
बांकुरा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,640
बांकुरा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,710
बांकुरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत