गोड्डा, झारखंड : सोने आणि चांदी किंमत

गोड्डा : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,410
+80.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,330 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,050 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,320 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,170 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,150 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,940 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,940 +0.00
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,140
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,330
गोड्डा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
गोड्डा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
गोड्डा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
गोड्डा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
गोड्डा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
गोड्डा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
गोड्डा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
गोड्डा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
गोड्डा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
गोड्डा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
गोड्डा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
गोड्डा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गोड्डा : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,770.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,770 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,380 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,050 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,210 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,270 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,710 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,710 +0.00
गोड्डा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,770
गोड्डा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
गोड्डा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,906
गोड्डा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
गोड्डा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,770
गोड्डा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
गोड्डा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
गोड्डा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
गोड्डा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
गोड्डा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
गोड्डा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
गोड्डा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
गोड्डा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
गोड्डा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
गोड्डा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
गोड्डा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
गोड्डा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
गोड्डा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
गोड्डा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
गोड्डा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
गोड्डा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत