पूर्व गारो हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

पूर्व गारो हिल्स : सोन्याचा दर

02 डिसेंबर 2023
63,520
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 63,520 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,790 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 63,120 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,770 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,820 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,810 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,810 +10.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,800 +300.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,500 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,440 -180.00
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,520
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,520
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,520
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,520
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 63,520
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,120
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,010
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,216
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,110
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,790
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,580
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,770
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,432
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,730
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,230
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,780
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,520
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,148
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,720
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,730
पूर्व गारो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पूर्व गारो हिल्स : चांदीचा दर

02 डिसेंबर 2023
77,990.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 77,990 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,570 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,420 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,750 +1,300.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,450 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,450 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,440 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,440 +1,030.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,410 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 73,280 -470.00
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,990
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 77,990
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,990
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,990
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 77,990
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,570
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,380
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,967
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,670
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,570
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,230
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,990
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,875
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 70,060
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 72,020
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 75,130
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,050
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,478
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 75,120
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 70,050
पूर्व गारो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत