पूर्व गारो हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

पूर्व गारो हिल्स : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,510
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,230 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,490 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,340 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,330 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,110 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,110 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,110 -80.00
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,230
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,550
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,302
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,590
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,230
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,830
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,830
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,896
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,410
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,830
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,600
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,140
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,476
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,600
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,460
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,730
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,120
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,044
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,120
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,600
पूर्व गारो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पूर्व गारो हिल्स : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
65,000.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,610 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,270 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,440 -50.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,490 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,940 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,940 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,940 +270.00
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,610
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,250
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,022
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,250
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,610
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,080
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,990
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,980
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,640
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,990
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,070
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,410
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,753
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,070
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,750
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,110
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,870
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,256
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,000
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,070
पूर्व गारो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत