पूर्व गारो हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

पूर्व गारो हिल्स : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,670
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,670 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,480 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,750 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,750 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,740 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,340 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,740 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,540 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,630 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,660 +10.00
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,920
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,480
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,198
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,310
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,670
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,860
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,000
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,965
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,650
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,000
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,550
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,700
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,187
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,900
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,700
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,120
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,570
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,277
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,250
पूर्व गारो हिल्स सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,120
पूर्व गारो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पूर्व गारो हिल्स : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,560.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,560 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,440 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,400 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,390 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,390 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 58,130 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,430 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,470 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,770 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,820 +0.00
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,130
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,560
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,538
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,560
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,560
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,670
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,240
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,157
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,570
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,240
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,090
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,900
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,234
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,930
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,930
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 64,040
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,680
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,716
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,800
पूर्व गारो हिल्स चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,680
पूर्व गारो हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत