तिरुवन्नमलाई, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

तिरुवन्नमलाई : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,460
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,440 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,290 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,280 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,060 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,060 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,060 -80.00
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,500
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,252
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,540
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,180
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,847
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,360
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,550
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,090
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,426
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,550
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,670
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,070
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,993
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,070
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,550
तिरुवन्नमलाई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तिरुवन्नमलाई : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,940.00
+400.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,540 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,210 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,370 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,430 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,870 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,870 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,870 +260.00
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,540
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,190
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,956
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,190
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,540
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,010
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,920
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,914
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,570
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,920
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,000
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,686
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,000
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,680
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,040
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,185
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,000
तिरुवन्नमलाई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत