तिरुवन्नमलाई, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

तिरुवन्नमलाई : सोन्याचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
62,310
+130.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 62,180 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,340 +0.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,340 +130.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,210 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 62,020 +0.00
17 फेब्रुवारी 2024 62,020 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 62,010 +210.00
15 फेब्रुवारी 2024 61,800 +230.00
14 फेब्रुवारी 2024 61,570 -90.00
13 फेब्रुवारी 2024 61,660 -590.00
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,070
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,570
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,333
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,070
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 62,180
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,580
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,780
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,563
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,580
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,850
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,880
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,250
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,692
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,450
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,440
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,050
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,940
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,150
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,040
तिरुवन्नमलाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,720
तिरुवन्नमलाई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तिरुवन्नमलाई : चांदीचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
70,270.00
-370.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 70,640 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 71,090 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,650 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,680 -810.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,490 +10.00
17 फेब्रुवारी 2024 72,480 +0.00
16 फेब्रुवारी 2024 72,480 +990.00
15 फेब्रुवारी 2024 71,490 +1,030.00
14 फेब्रुवारी 2024 70,460 +480.00
13 फेब्रुवारी 2024 69,980 -1,430.00
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,540
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,980
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,362
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,540
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 70,640
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,560
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,070
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,367
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,560
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,550
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,920
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,540
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,761
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,900
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,520
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,490
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,300
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,888
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,590
तिरुवन्नमलाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,490
तिरुवन्नमलाई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत