डारंग, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

डारंग : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,460
+190.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,270 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,270 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,260 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,180 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,020 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,580 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,390 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,660 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,650 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,650 -600.00
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,270
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,270
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,270
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,270
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,111
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,260
डारंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,760
डारंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,900
डारंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,868
डारंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,550
डारंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,900
डारंग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,450
डारंग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,600
डारंग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,093
डारंग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,810
डारंग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,600
डारंग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

डारंग : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,420.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,920 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,920 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,910 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,120 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,560 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,460 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,340 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,290 -1,740.00
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,920
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,920
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,920
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,920
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,544
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,910
डारंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,560
डारंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,140
डारंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,051
डारंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,460
डारंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,140
डारंग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,980
डारंग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,800
डारंग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,128
डारंग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,820
डारंग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,820
डारंग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत