डारंग, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

डारंग : सोन्याचा दर

02 डिसेंबर 2023
63,400
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 63,400 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,670 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 63,000 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,650 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,700 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,700 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,690 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,690 +310.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,380 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,320 -180.00
डारंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,400
डारंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,400
डारंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,400
डारंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,400
डारंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 63,400
डारंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,000
डारंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,900
डारंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,102
डारंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,000
डारंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,670
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,460
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,670
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,322
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,620
डारंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,120
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,670
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,410
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,038
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,610
डारंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,620
डारंग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

डारंग : चांदीचा दर

02 डिसेंबर 2023
77,840.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 77,840 +410.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,430 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,280 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,610 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,320 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,310 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,300 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,300 +1,020.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,280 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 73,150 -460.00
डारंग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,840
डारंग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 77,840
डारंग चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,840
डारंग चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,840
डारंग चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 77,840
डारंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,430
डारंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,250
डारंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,830
डारंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,540
डारंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,430
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,100
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,860
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,744
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,930
डारंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,890
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,990
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,920
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,344
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,980
डारंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,920
डारंग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत