अरुणाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

अरुणाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
चांगलंग 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
पूर्व खमेंग 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
पूर्व सियांग 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
लोहित 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
तीव्र इच्छा 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
लोअर दिबांग व्हॅली 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
लोअर सुबानसिरी 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
पापुमपेर 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
तवांग 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
अप्पर दिबांग व्हॅली 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
अप्पर सिबानसिरी 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
वेस्ट कामेंग 21 ऑक्टोबर 2021 48,530
वेस्ट सियांग 21 ऑक्टोबर 2021 48,530

अरुणाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
चांगलंग 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
पूर्व खमेंग 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
पूर्व सियांग 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
लोहित 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
तीव्र इच्छा 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
लोअर दिबांग व्हॅली 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
लोअर सुबानसिरी 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
पापुमपेर 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
तवांग 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
अप्पर दिबांग व्हॅली 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
अप्पर सिबानसिरी 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
वेस्ट कामेंग 21 ऑक्टोबर 2021 66,150
वेस्ट सियांग 21 ऑक्टोबर 2021 66,150