अरुणाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

अरुणाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
चांगलंग 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
पूर्व खमेंग 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
पूर्व सियांग 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
लोहित 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
तीव्र इच्छा 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
लोअर दिबांग व्हॅली 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
लोअर सुबानसिरी 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
पापुमपेर 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
तवांग 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
अप्पर दिबांग व्हॅली 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
अप्पर सिबानसिरी 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
वेस्ट कामेंग 02 ऑक्टोबर 2022 50,310
वेस्ट सियांग 02 ऑक्टोबर 2022 50,310

अरुणाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
चांगलंग 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
पूर्व खमेंग 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
पूर्व सियांग 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
लोहित 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
तीव्र इच्छा 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
लोअर दिबांग व्हॅली 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
लोअर सुबानसिरी 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
पापुमपेर 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
तवांग 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
अप्पर दिबांग व्हॅली 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
अप्पर सिबानसिरी 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
वेस्ट कामेंग 02 ऑक्टोबर 2022 56,960
वेस्ट सियांग 02 ऑक्टोबर 2022 56,960