छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बालोडा 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
बालोदा बाजार 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
बलरामपूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
बेमेतरा 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
विजापूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
बिलासपूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
दंतेवाडा 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
धमतरी 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
दुर्ग 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
गरियाबंद 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
जगदलपूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
जांजगीर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
जशपूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
कांकर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
कवर्धा 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
कोंडागाव 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
कोरबा 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
कोरिया 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
महासमुंद 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
मुंगेली 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
रायगड 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
रायपूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
राजनांदगाव 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
सुकमा 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
सूरजपूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,210
सुरगुजा 04 ऑक्टोबर 2022 51,210

छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बालोडा 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
बालोदा बाजार 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
बलरामपूर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
बेमेतरा 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
विजापूर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
बिलासपूर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
दंतेवाडा 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
धमतरी 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
दुर्ग 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
गरियाबंद 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
जगदलपूर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
जांजगीर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
जशपूर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
कांकर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
कवर्धा 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
कोंडागाव 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
कोरबा 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
कोरिया 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
महासमुंद 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
मुंगेली 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
रायगड 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
रायपूर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
राजनांदगाव 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
सुकमा 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
सूरजपूर 04 ऑक्टोबर 2022 61,720
सुरगुजा 04 ऑक्टोबर 2022 61,720