छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बालोडा 17 एप्रिल 2024 72,960
बालोदा बाजार 17 एप्रिल 2024 72,960
बलरामपूर 17 एप्रिल 2024 72,960
बेमेतरा 17 एप्रिल 2024 72,960
विजापूर 17 एप्रिल 2024 72,960
बिलासपूर 17 एप्रिल 2024 72,960
दंतेवाडा 17 एप्रिल 2024 72,960
धमतरी 17 एप्रिल 2024 72,960
दुर्ग 17 एप्रिल 2024 72,960
गरियाबंद 17 एप्रिल 2024 72,960
जगदलपूर 17 एप्रिल 2024 72,960
जांजगीर 17 एप्रिल 2024 72,960
जशपूर 17 एप्रिल 2024 72,960
कांकर 17 एप्रिल 2024 72,960
कवर्धा 17 एप्रिल 2024 72,960
कोंडागाव 17 एप्रिल 2024 72,960
कोरबा 17 एप्रिल 2024 72,960
कोरिया 17 एप्रिल 2024 72,960
महासमुंद 17 एप्रिल 2024 72,960
मुंगेली 17 एप्रिल 2024 72,960
रायगड 17 एप्रिल 2024 72,960
रायपूर 17 एप्रिल 2024 72,960
राजनांदगाव 17 एप्रिल 2024 72,960
सुकमा 17 एप्रिल 2024 72,960
सूरजपूर 17 एप्रिल 2024 72,960
सुरगुजा 17 एप्रिल 2024 72,960

छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बालोडा 17 एप्रिल 2024 83,660
बालोदा बाजार 17 एप्रिल 2024 83,660
बलरामपूर 17 एप्रिल 2024 83,660
बेमेतरा 17 एप्रिल 2024 83,660
विजापूर 17 एप्रिल 2024 83,660
बिलासपूर 17 एप्रिल 2024 83,660
दंतेवाडा 17 एप्रिल 2024 83,660
धमतरी 17 एप्रिल 2024 83,660
दुर्ग 17 एप्रिल 2024 83,660
गरियाबंद 17 एप्रिल 2024 83,660
जगदलपूर 17 एप्रिल 2024 83,660
जांजगीर 17 एप्रिल 2024 83,660
जशपूर 17 एप्रिल 2024 83,660
कांकर 17 एप्रिल 2024 83,660
कवर्धा 17 एप्रिल 2024 83,660
कोंडागाव 17 एप्रिल 2024 83,660
कोरबा 17 एप्रिल 2024 83,660
कोरिया 17 एप्रिल 2024 83,660
महासमुंद 17 एप्रिल 2024 83,660
मुंगेली 17 एप्रिल 2024 83,660
रायगड 17 एप्रिल 2024 83,660
रायपूर 17 एप्रिल 2024 83,660
राजनांदगाव 17 एप्रिल 2024 83,660
सुकमा 17 एप्रिल 2024 83,660
सूरजपूर 17 एप्रिल 2024 83,660
सुरगुजा 17 एप्रिल 2024 83,660