छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बालोडा 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
बालोदा बाजार 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
बलरामपूर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
बेमेतरा 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
विजापूर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
बिलासपूर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
दंतेवाडा 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
धमतरी 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
दुर्ग 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
गरियाबंद 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
जगदलपूर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
जांजगीर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
जशपूर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
कांकर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
कवर्धा 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
कोंडागाव 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
कोरबा 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
कोरिया 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
महासमुंद 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
मुंगेली 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
रायगड 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
रायपूर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
राजनांदगाव 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
सुकमा 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
सूरजपूर 20 ऑक्टोबर 2021 48,380
सुरगुजा 20 ऑक्टोबर 2021 48,380

छत्तीसगड : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बालोडा 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
बालोदा बाजार 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
बलरामपूर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
बेमेतरा 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
विजापूर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
बिलासपूर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
दंतेवाडा 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
धमतरी 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
दुर्ग 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
गरियाबंद 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
जगदलपूर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
जांजगीर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
जशपूर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
कांकर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
कवर्धा 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
कोंडागाव 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
कोरबा 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
कोरिया 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
महासमुंद 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
मुंगेली 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
रायगड 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
रायपूर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
राजनांदगाव 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
सुकमा 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
सूरजपूर 20 ऑक्टोबर 2021 64,720
सुरगुजा 20 ऑक्टोबर 2021 64,720