छतरपूर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

छतरपूर : सोन्याचा दर

21 एप्रिल 2024
72,890
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 एप्रिल 2024 72,890 +0.00
19 एप्रिल 2024 72,890 +120.00
18 एप्रिल 2024 72,770 +240.00
17 एप्रिल 2024 72,530 -540.00
16 एप्रिल 2024 73,070 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,300 +320.00
14 एप्रिल 2024 71,980 +10.00
13 एप्रिल 2024 71,970 +0.00
12 एप्रिल 2024 71,970 +280.00
11 एप्रिल 2024 71,690 +430.00
छतरपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,070
छतरपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,330
छतरपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,319
छतरपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,330
छतरपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (20 एप्रिल) 72,890
छतरपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,110
छतरपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,740
छतरपूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,970
छतरपूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,740
छतरपूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,700
छतरपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,950
छतरपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,460
छतरपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,271
छतरपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,950
छतरपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,670
छतरपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,460
छतरपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,670
छतरपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,446
छतरपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,460
छतरपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,730
छतरपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

छतरपूर : चांदीचा दर

21 एप्रिल 2024
83,850.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 एप्रिल 2024 83,850 +0.00
19 एप्रिल 2024 83,850 +220.00
18 एप्रिल 2024 83,630 -150.00
17 एप्रिल 2024 83,780 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,780 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,110 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,330 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,320 +0.00
12 एप्रिल 2024 83,320 +170.00
11 एप्रिल 2024 83,150 +270.00
छतरपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,110
छतरपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,750
छतरपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,990
छतरपूर चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,750
छतरपूर चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (20 एप्रिल) 83,850
छतरपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,760
छतरपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,270
छतरपूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,618
छतरपूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,270
छतरपूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,220
छतरपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,400
छतरपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,140
छतरपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,998
छतरपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,400
छतरपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,250
छतरपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,420
छतरपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,940
छतरपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,233
छतरपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,420
छतरपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,420
छतरपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत