बांदीपोरा, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

बांदीपोरा : सोन्याचा दर

11 डिसेंबर 2023
61,290
-550.00
तारीख किंमत बदला
10 डिसेंबर 2023 61,840 +10.00
09 डिसेंबर 2023 61,830 +0.00
08 डिसेंबर 2023 61,830 -720.00
07 डिसेंबर 2023 62,550 +110.00
06 डिसेंबर 2023 62,440 +190.00
05 डिसेंबर 2023 62,250 -180.00
04 डिसेंबर 2023 62,430 -960.00
03 डिसेंबर 2023 63,390 +10.00
02 डिसेंबर 2023 63,380 +0.00
01 डिसेंबर 2023 63,380 +730.00
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,390
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,830
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,532
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,380
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (10 डिसेंबर) 61,840
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,980
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,870
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,078
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,970
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,650
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,440
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,650
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,299
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,600
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,090
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,650
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,390
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,009
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,580
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,600
बांदीपोरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बांदीपोरा : चांदीचा दर

11 डिसेंबर 2023
71,760.00
-690.00
तारीख किंमत बदला
10 डिसेंबर 2023 72,450 +10.00
09 डिसेंबर 2023 72,440 +0.00
08 डिसेंबर 2023 72,440 -1,830.00
07 डिसेंबर 2023 74,270 -380.00
06 डिसेंबर 2023 74,650 -600.00
05 डिसेंबर 2023 75,250 -760.00
04 डिसेंबर 2023 76,010 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,820 +0.00
02 डिसेंबर 2023 77,820 +10.00
01 डिसेंबर 2023 77,810 +410.00
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,820
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 72,440
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 75,096
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,810
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (10 डिसेंबर) 72,450
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,400
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,220
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,803
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,510
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,400
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,070
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,840
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,716
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,900
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,860
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,960
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,890
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,300
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,950
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,900
बांदीपोरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत