बांदीपोरा, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

बांदीपोरा : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,930
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,930 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,640 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,410 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,800 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,800 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,800 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,940 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,720 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,530 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,540 -340.00
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बांदीपोरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,280
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,320
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,243
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,670
बांदीपोरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,930
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,060
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,876
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,250
बांदीपोरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,470
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,810
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,370
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,092
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,200
बांदीपोरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,250
बांदीपोरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बांदीपोरा : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,380.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,380 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,740 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,110 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,060 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,050 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,050 -220.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,270 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,930 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,240 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,940 -260.00
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बांदीपोरा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,380
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,530
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,424
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,060
बांदीपोरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,380
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,900
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,370
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,140
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,890
बांदीपोरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,840
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,523
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
बांदीपोरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,890
बांदीपोरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत