कारगिल, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

कारगिल : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,400
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,400 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,120 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,390 +160.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,230 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,220 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,000 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,000 +0.00
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,120
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,450
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,207
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,490
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,400
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,720
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,791
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,310
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,500
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,040
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,371
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,500
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,350
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,620
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,020
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,936
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,020
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,500
कारगिल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कारगिल : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,860.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,860 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,470 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,140 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,300 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,360 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,800 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,800 +0.00
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,860
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,996
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,120
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,860
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,841
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,500
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,920
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,270
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,611
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,920
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,610
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,950
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,720
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,104
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,850
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,920
कारगिल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत