कारगिल, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

कारगिल : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,440
+190.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,250 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,250 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,250 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,160 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,000 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,560 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,370 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,640 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,640 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,630 -600.00
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,250
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,250
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,250
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,250
कारगिल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,250
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,810
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,370
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,092
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,200
कारगिल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,250
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,740
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,880
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,848
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,530
कारगिल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,880
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,430
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,580
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,073
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,790
कारगिल सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,580
कारगिल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कारगिल : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,440.00
+540.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,900 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,890 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,890 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,090 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,540 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,440 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,320 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,270 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,270 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,260 -1,740.00
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,900
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,890
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,895
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,890
कारगिल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,900
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,523
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
कारगिल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,890
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,540
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,110
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,029
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,440
कारगिल चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,120
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,960
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,780
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,106
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,800
कारगिल चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,800
कारगिल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत