वेस्ट कामेंग, अरुणाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

वेस्ट कामेंग : सोन्याचा दर

18 ऑगस्ट 2022
51,920
+260.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 51,660 -340.00
16 ऑगस्ट 2022 52,000 -720.00
15 ऑगस्ट 2022 52,720 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 52,720 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 52,720 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,710 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,440 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,340 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,380 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,380 +410.00
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,800
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,600
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,256
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,600
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 51,660
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,490
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,640
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,133
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,850
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,640
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,060
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,520
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,224
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,190
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,060
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,120
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,190
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 52,056
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,610
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,260
वेस्ट कामेंग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

वेस्ट कामेंग : चांदीचा दर

18 ऑगस्ट 2022
57,490.00
+300.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 57,190 -830.00
16 ऑगस्ट 2022 58,020 -1,590.00
15 ऑगस्ट 2022 59,610 +10.00
14 ऑगस्ट 2022 59,600 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 59,600 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,590 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,640 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,210 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,330 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,320 +1,670.00
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,610
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,190
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,556
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,510
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 57,190
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,030
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,840
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,174
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,870
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,870
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,980
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,620
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,652
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,730
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,620
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,600
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,300
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,087
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,600
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,510
वेस्ट कामेंग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत