वेस्ट कामेंग, अरुणाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

वेस्ट कामेंग : सोन्याचा दर

02 डिसेंबर 2023
63,450
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 63,450 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,720 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 63,050 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,700 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,750 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,750 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,740 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,740 +310.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,430 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,370 -180.00
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,450
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,450
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,450
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,450
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 63,450
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,050
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,940
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,150
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,040
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,720
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,510
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,710
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,369
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,670
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,160
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,720
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,460
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,084
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,650
वेस्ट कामेंग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,660
वेस्ट कामेंग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

वेस्ट कामेंग : चांदीचा दर

02 डिसेंबर 2023
77,900.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 77,900 +410.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,490 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,340 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,670 +1,300.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,370 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,370 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,360 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,360 +1,030.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,330 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 73,200 -470.00
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,900
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 77,900
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,900
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,900
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 77,900
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,490
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,300
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,888
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,590
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,490
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,160
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,920
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,800
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,980
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,950
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 75,050
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,970
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,402
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 75,040
वेस्ट कामेंग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,980
वेस्ट कामेंग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत