बाडमेर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

बाडमेर : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,210
+130.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,080 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,160 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,160 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,150 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,070 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,910 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,470 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,280 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,550 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,540 +0.00
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,080
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,467
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,080
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,998
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,640
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,753
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,440
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,790
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,979
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,690
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
बाडमेर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बाडमेर : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,470.00
+660.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,810 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,790 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,790 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,780 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 55,990 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,440 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,330 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,210 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,170 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,160 +0.00
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,810
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,790
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,130
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,790
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,810
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,420
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,420
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,010
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,923
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,330
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,020
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,850
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,670
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,001
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,690
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,690
बाडमेर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत