बाडमेर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

बाडमेर : सोन्याचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
48,390
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 48,390 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,310 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,030 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,300 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,150 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,130 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,920 +0.00
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,030
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,134
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 48,390
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,704
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
बाडमेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,283
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
बाडमेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,260
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,930
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,848
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,930
बाडमेर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
बाडमेर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बाडमेर : चांदीचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
64,740.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 64,740 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,750 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,350 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,020 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,180 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,240 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,690 +0.00
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,750
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,978
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
बाडमेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 64,740
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,726
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,380
बाडमेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,790
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,160
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,493
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,790
बाडमेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,490
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,820
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,975
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,720
बाडमेर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,790
बाडमेर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत