चामराजनगर, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

चामराजनगर : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,130
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,130 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,210 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,200 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,200 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,110 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 49,960 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,520 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,320 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,590 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,590 +0.00
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,130
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,200
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,513
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,200
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,130
चामराजनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,760
चामराजनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,320
चामराजनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,044
चामराजनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,150
चामराजनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,200
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,690
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,830
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,800
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,490
चामराजनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,840
चामराजनगर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,380
चामराजनगर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,540
चामराजनगर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,027
चामराजनगर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,740
चामराजनगर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,540
चामराजनगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चामराजनगर : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
60,870.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,870 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,840 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,840 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,840 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,040 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,490 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,380 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,270 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,220 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,220 +10.00
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,870
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,840
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,183
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,840
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,870
चामराजनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,950
चामराजनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,390
चामराजनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,471
चामराजनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,390
चामराजनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,840
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,480
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,060
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,975
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,380
चामराजनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,070
चामराजनगर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,900
चामराजनगर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,720
चामराजनगर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,051
चामराजनगर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,740
चामराजनगर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,750
चामराजनगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत