कुर्नूल, आंध्र प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

कुर्नूल : सोन्याचा दर

24 मार्च 2023
60,140
+280.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 59,860 +840.00
22 मार्च 2023 59,020 +140.00
21 मार्च 2023 58,880 -840.00
20 मार्च 2023 59,720 +50.00
19 मार्च 2023 59,670 +10.00
18 मार्च 2023 59,660 +0.00
17 मार्च 2023 59,660 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,240 -320.00
15 मार्च 2023 58,560 +880.00
14 मार्च 2023 57,680 -140.00
कुर्नूल सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,860
कुर्नूल सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,050
कुर्नूल सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,349
कुर्नूल सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,980
कुर्नूल सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 59,860
कुर्नूल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,920
कुर्नूल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,540
कुर्नूल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,508
कुर्नूल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,920
कुर्नूल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,950
कुर्नूल सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,290
कुर्नूल सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,130
कुर्नूल सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,509
कुर्नूल सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,130
कुर्नूल सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,200
कुर्नूल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,160
कुर्नूल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,500
कुर्नूल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,472
कुर्नूल सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,900
कुर्नूल सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,130
कुर्नूल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कुर्नूल : चांदीचा दर

24 मार्च 2023
71,400.00
+1,010.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 70,390 +980.00
22 मार्च 2023 69,410 +850.00
21 मार्च 2023 68,560 -370.00
20 मार्च 2023 68,930 +160.00
19 मार्च 2023 68,770 +10.00
18 मार्च 2023 68,760 +0.00
17 मार्च 2023 68,760 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,680 -760.00
15 मार्च 2023 67,440 +420.00
14 मार्च 2023 67,020 +340.00
कुर्नूल चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,390
कुर्नूल चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,940
कुर्नूल चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,773
कुर्नूल चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,560
कुर्नूल चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 70,390
कुर्नूल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,510
कुर्नूल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,770
कुर्नूल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,471
कुर्नूल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,080
कुर्नूल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,670
कुर्नूल चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,970
कुर्नूल चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,100
कुर्नूल चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,974
कुर्नूल चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,410
कुर्नूल चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,040
कुर्नूल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,810
कुर्नूल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,090
कुर्नूल चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,973
कुर्नूल चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,270
कुर्नूल चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,410
कुर्नूल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत