केंद्रपारा, ओडिशा : सोने आणि चांदी किंमत

केंद्रपारा : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,530
-90.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,620 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,400 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,410 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,330 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,050 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,320 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,170 +20.00
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,188
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,620
केंद्रपारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
केंद्रपारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
केंद्रपारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
केंद्रपारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
केंद्रपारा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
केंद्रपारा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
केंद्रपारा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
केंद्रपारा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
केंद्रपारा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
केंद्रपारा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
केंद्रपारा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
केंद्रपारा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

केंद्रपारा : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,550.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,160 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,980 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,770 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,770 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,380 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,050 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,210 -60.00
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,160
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,344
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,160
केंद्रपारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
केंद्रपारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
केंद्रपारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
केंद्रपारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
केंद्रपारा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
केंद्रपारा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
केंद्रपारा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
केंद्रपारा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
केंद्रपारा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
केंद्रपारा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
केंद्रपारा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
केंद्रपारा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत