सुलतानपूर, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

सुलतानपूर : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,530
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,530 -90.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,620 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,400 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,410 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,330 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,050 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,320 +150.00
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,204
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,530
सुलतानपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
सुलतानपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
सुलतानपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
सुलतानपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
सुलतानपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
सुलतानपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
सुलतानपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
सुलतानपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
सुलतानपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
सुलतानपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
सुलतानपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
सुलतानपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सुलतानपूर : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,550.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,550 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,160 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,980 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,770 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,770 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,380 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,050 -160.00
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,160
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,490
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,550
सुलतानपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
सुलतानपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
सुलतानपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
सुलतानपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
सुलतानपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
सुलतानपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
सुलतानपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
सुलतानपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
सुलतानपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
सुलतानपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
सुलतानपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
सुलतानपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत