रोहतास, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

रोहतास : सोन्याचा दर

11 डिसेंबर 2023
61,190
-510.00
तारीख किंमत बदला
10 डिसेंबर 2023 61,700 +10.00
09 डिसेंबर 2023 61,690 +0.00
08 डिसेंबर 2023 61,690 -720.00
07 डिसेंबर 2023 62,410 +110.00
06 डिसेंबर 2023 62,300 +190.00
05 डिसेंबर 2023 62,110 -180.00
04 डिसेंबर 2023 62,290 -960.00
03 डिसेंबर 2023 63,250 +10.00
02 डिसेंबर 2023 63,240 +10.00
01 डिसेंबर 2023 63,230 +720.00
रोहतास सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,250
रोहतास सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,690
रोहतास सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,391
रोहतास सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,230
रोहतास सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (10 डिसेंबर) 61,700
रोहतास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,830
रोहतास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
रोहतास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,940
रोहतास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,830
रोहतास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,510
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,300
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,520
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,165
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,470
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 60,950
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,510
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,260
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 58,881
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,450
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,470
रोहतास - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रोहतास : चांदीचा दर

11 डिसेंबर 2023
71,640.00
-640.00
तारीख किंमत बदला
10 डिसेंबर 2023 72,280 +0.00
09 डिसेंबर 2023 72,280 +10.00
08 डिसेंबर 2023 72,270 -1,830.00
07 डिसेंबर 2023 74,100 -380.00
06 डिसेंबर 2023 74,480 -600.00
05 डिसेंबर 2023 75,080 -760.00
04 डिसेंबर 2023 75,840 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,650 +10.00
02 डिसेंबर 2023 77,640 +0.00
01 डिसेंबर 2023 77,640 +420.00
रोहतास चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,650
रोहतास चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 72,270
रोहतास चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,926
रोहतास चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,640
रोहतास चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (10 डिसेंबर) 72,280
रोहतास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,220
रोहतास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,060
रोहतास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,638
रोहतास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,350
रोहतास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,220
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 72,910
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,690
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,556
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,740
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,700
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,790
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,730
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,152
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,780
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,740
रोहतास - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत