रोहतास, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

रोहतास : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,320
+180.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,140 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,140 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,130 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,050 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,890 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,450 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,260 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,530 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,520 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,520 -590.00
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,140
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,140
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
रोहतास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,140
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,690
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,978
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,080
रोहतास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,130
रोहतास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,620
रोहतास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
रोहतास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,731
रोहतास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,420
रोहतास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,770
रोहतास सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
रोहतास सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
रोहतास सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,959
रोहतास सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,670
रोहतास सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
रोहतास - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रोहतास : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,300.00
+530.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,770 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,760 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,760 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 55,970 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,410 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,310 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,190 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,150 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,140 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,140 -1,730.00
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,770
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,760
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,765
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,760
रोहतास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,770
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,870
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,398
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
रोहतास चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,760
रोहतास चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,400
रोहतास चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,990
रोहतास चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,901
रोहतास चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,300
रोहतास चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
रोहतास चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,830
रोहतास चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,650
रोहतास चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,978
रोहतास चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
रोहतास चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,670
रोहतास - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत