तुमकूर, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

तुमकूर : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,550
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,550 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,650 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,430 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,440 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,360 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,080 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,340 +150.00
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,080
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,410
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,230
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,450
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,550
तुमकूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,680
तुमकूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,690
तुमकूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,747
तुमकूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,260
तुमकूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,690
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,450
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,000
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,328
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,450
तुमकूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,310
तुमकूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,570
तुमकूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,970
तुमकूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,893
तुमकूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,970
तुमकूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,450
तुमकूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तुमकूर : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,590.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,590 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,200 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,010 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,800 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,800 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,410 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,080 -160.00
तुमकूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,200
तुमकूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
तुमकूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,520
तुमकूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,060
तुमकूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,590
तुमकूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,870
तुमकूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,800
तुमकूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,783
तुमकूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,440
तुमकूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,800
तुमकूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,850
तुमकूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,220
तुमकूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,551
तुमकूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,850
तुमकूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,550
तुमकूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,890
तुमकूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,660
तुमकूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,040
तुमकूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,790
तुमकूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,850
तुमकूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत