नैनीताल, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

नैनीताल : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,540
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,640 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,410 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,420 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,340 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,060 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,060 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,330 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,180 +20.00
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,060
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,400
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,199
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,430
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,640
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,660
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,680
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,736
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,250
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,680
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,440
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,990
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,314
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,440
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,290
नैनीताल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,560
नैनीताल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,960
नैनीताल सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,880
नैनीताल सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,960
नैनीताल सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,440
नैनीताल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नैनीताल : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,570.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,180 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,990 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,780 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,790 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,390 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,390 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,060 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,220 -60.00
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,180
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,050
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,359
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,050
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,180
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,860
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,790
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,767
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,420
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,790
नैनीताल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,830
नैनीताल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,200
नैनीताल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,535
नैनीताल चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,830
नैनीताल चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,540
नैनीताल चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,870
नैनीताल चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,640
नैनीताल चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,022
नैनीताल चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,770
नैनीताल चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,830
नैनीताल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत