नैनीताल, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

नैनीताल : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,360
+490.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,870 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,580 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,340 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,740 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,740 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,730 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,870 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,650 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,460 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,470 -350.00
नैनीताल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
नैनीताल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
नैनीताल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
नैनीताल सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
नैनीताल सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
नैनीताल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,210
नैनीताल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,260
नैनीताल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,178
नैनीताल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,610
नैनीताल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,870
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,990
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,815
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,190
नैनीताल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,410
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,750
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,310
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,032
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,140
नैनीताल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,190
नैनीताल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नैनीताल : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,430.00
+1,130.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,300 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,660 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,040 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,980 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,980 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,970 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,200 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,860 +700.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,160 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,870 -260.00
नैनीताल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
नैनीताल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
नैनीताल चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
नैनीताल चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
नैनीताल चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
नैनीताल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,300
नैनीताल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,460
नैनीताल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,350
नैनीताल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,990
नैनीताल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,300
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,820
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,310
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,071
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,830
नैनीताल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,780
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,930
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,380
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,457
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,380
नैनीताल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,820
नैनीताल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत