करीमगंज, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

करीमगंज : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,670
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,670 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,670 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,400 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,300 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,340 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 52,330 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 51,930 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,930 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 51,920 -320.00
04 ऑगस्ट 2022 52,240 -520.00
करीमगंज सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,760
करीमगंज सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,550
करीमगंज सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,207
करीमगंज सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,550
करीमगंज सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,670
करीमगंज सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,450
करीमगंज सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,600
करीमगंज सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,093
करीमगंज सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,810
करीमगंज सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,600
करीमगंज सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,020
करीमगंज सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,480
करीमगंज सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,184
करीमगंज सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,150
करीमगंज सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,020
करीमगंज सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,080
करीमगंज सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,150
करीमगंज सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 52,015
करीमगंज सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,570
करीमगंज सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,220
करीमगंज - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

करीमगंज : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,550.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,550 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,540 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,590 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,160 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,280 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,270 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,600 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,600 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,590 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,210 +360.00
करीमगंज चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,550
करीमगंज चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,590
करीमगंज चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,492
करीमगंज चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,460
करीमगंज चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,550
करीमगंज चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,980
करीमगंज चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,800
करीमगंज चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,128
करीमगंज चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,820
करीमगंज चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,820
करीमगंज चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,930
करीमगंज चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,570
करीमगंज चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,603
करीमगंज चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,690
करीमगंज चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,570
करीमगंज चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,550
करीमगंज चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,250
करीमगंज चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,039
करीमगंज चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,550
करीमगंज चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,460
करीमगंज - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत