आजमगड, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

आजमगड : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,040
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,040 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,000 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,720 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,430 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,840 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,840 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,830 +0.00
01 डिसेंबर 2022 53,830 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,850 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,570 +240.00
आजमगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,040
आजमगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,430
आजमगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,816
आजमगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,830
आजमगड सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,040
आजमगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,200
आजमगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,250
आजमगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,166
आजमगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,600
आजमगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,850
आजमगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,980
आजमगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,150
आजमगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,802
आजमगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,180
आजमगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,400
आजमगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,730
आजमगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,300
आजमगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,018
आजमगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,120
आजमगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,170
आजमगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

आजमगड : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,860.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,860 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,090 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,200 +200.00
05 डिसेंबर 2022 65,000 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,250 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,250 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,240 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,180 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,290 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,640 +1,620.00
आजमगड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,860
आजमगड चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,000
आजमगड चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,884
आजमगड चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,180
आजमगड चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,860
आजमगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,290
आजमगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,440
आजमगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,333
आजमगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,980
आजमगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,290
आजमगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,810
आजमगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,290
आजमगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,055
आजमगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,810
आजमगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,760
आजमगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,920
आजमगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,370
आजमगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,442
आजमगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,370
आजमगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,810
आजमगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत