आजमगड, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

आजमगड : सोन्याचा दर

24 जुलै 2024
68,740
+0.00
तारीख किंमत बदला
23 जुलै 2024 68,740 -4,240.00
22 जुलै 2024 72,980 -250.00
21 जुलै 2024 73,230 +0.00
20 जुलै 2024 73,230 +10.00
19 जुलै 2024 73,220 -1,170.00
18 जुलै 2024 74,390 +70.00
17 जुलै 2024 74,320 -150.00
16 जुलै 2024 74,470 +800.00
15 जुलै 2024 73,670 +210.00
14 जुलै 2024 73,460 +0.00
आजमगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 74,470
आजमगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 68,740
आजमगड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 72,950
आजमगड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 71,740
आजमगड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (23 जुलै) 68,740
आजमगड सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 73,080
आजमगड सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 71,130
आजमगड सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 71,728
आजमगड सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 71,780
आजमगड सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 71,680
आजमगड सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 74,610
आजमगड सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 70,790
आजमगड सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 72,316
आजमगड सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 70,790
आजमगड सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 71,770
आजमगड सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,010
आजमगड सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,270
आजमगड सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,326
आजमगड सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,270
आजमगड सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 70,560
आजमगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

आजमगड : चांदीचा दर

24 जुलै 2024
85,010.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
23 जुलै 2024 85,010 -4,170.00
22 जुलै 2024 89,180 -540.00
21 जुलै 2024 89,720 +10.00
20 जुलै 2024 89,710 +0.00
19 जुलै 2024 89,710 -2,110.00
18 जुलै 2024 91,820 -170.00
17 जुलै 2024 91,990 -1,830.00
16 जुलै 2024 93,820 +1,150.00
15 जुलै 2024 92,670 -460.00
14 जुलै 2024 93,130 +10.00
आजमगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 94,150
आजमगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 85,010
आजमगड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 91,717
आजमगड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 89,610
आजमगड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (23 जुलै) 85,010
आजमगड चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 94,000
आजमगड चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 87,200
आजमगड चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 89,496
आजमगड चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 91,780
आजमगड चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 89,450
आजमगड चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 96,320
आजमगड चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 80,990
आजमगड चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 88,228
आजमगड चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 81,130
आजमगड चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 91,780
आजमगड चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,040
आजमगड चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,690
आजमगड चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,781
आजमगड चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,690
आजमगड चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 80,840
आजमगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत