राजकोट, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

राजकोट : सोन्याचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
50,230
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 50,230 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,230 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,140 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,980 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,540 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,350 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,620 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,620 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,610 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,210 +600.00
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,230
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,230
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,230
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,230
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,072
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,230
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,720
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,860
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,828
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,510
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,860
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,410
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,560
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,053
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,770
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,560
राजकोट - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

राजकोट : चांदीचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
56,870.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 56,870 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,870 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,070 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,520 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,410 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,300 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,250 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,250 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,240 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,980 +700.00
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,870
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,870
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,870
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,870
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,870
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,501
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,870
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,510
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,090
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,006
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,410
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,100
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,940
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,750
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,083
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,770
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,780
राजकोट - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत