राजकोट, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

राजकोट : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,680
+230.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,450 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,460 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,380 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,100 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,370 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,220 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,200 +210.00
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,100
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,216
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,450
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,480
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,020
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,352
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,480
राजकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,330
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,600
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,000
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,916
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,000
राजकोट सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,480
राजकोट - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

राजकोट : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
67,230.00
+1,180.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,050 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,830 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,840 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,440 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,110 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,270 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,330 +560.00
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,050
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,215
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,050
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,890
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,250
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,587
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,890
राजकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,590
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,930
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,690
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,075
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,820
राजकोट चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,890
राजकोट - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत