राजकोट, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

राजकोट : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2023
62,680
+270.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 62,410 -950.00
03 डिसेंबर 2023 63,360 +0.00
02 डिसेंबर 2023 63,360 +10.00
01 डिसेंबर 2023 63,350 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,620 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,950 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,600 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,650 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,650 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,640 +0.00
राजकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,360
राजकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,410
राजकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,120
राजकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,350
राजकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 62,410
राजकोट सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,950
राजकोट सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
राजकोट सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,054
राजकोट सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,950
राजकोट सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,620
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,410
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,620
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,275
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,580
राजकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,070
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,620
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,370
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 58,986
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,560
राजकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,570
राजकोट - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

राजकोट : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2023
75,990.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 75,980 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,790 +0.00
02 डिसेंबर 2023 77,790 +10.00
01 डिसेंबर 2023 77,780 +410.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,370 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,220 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,550 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,260 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,250 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,250 +10.00
राजकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,790
राजकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 75,980
राजकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,335
राजकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,780
राजकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 75,980
राजकोट चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,370
राजकोट चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,190
राजकोट चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,774
राजकोट चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,480
राजकोट चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,370
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,040
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,810
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,688
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,870
राजकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,830
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,930
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,860
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,272
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,920
राजकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,870
राजकोट - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत