झालावार, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

झालावार : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2023
57,740
-120.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2023 57,860 -760.00
26 सप्टेंबर 2023 58,620 -230.00
25 सप्टेंबर 2023 58,850 -260.00
24 सप्टेंबर 2023 59,110 +0.00
23 सप्टेंबर 2023 59,110 +10.00
22 सप्टेंबर 2023 59,100 +120.00
21 सप्टेंबर 2023 58,980 -560.00
20 सप्टेंबर 2023 59,540 +160.00
19 सप्टेंबर 2023 59,380 +0.00
18 सप्टेंबर 2023 59,380 +240.00
झालावार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,540
झालावार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,860
झालावार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,075
झालावार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,470
झालावार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 57,860
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,520
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 58,290
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,947
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 59,330
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 59,430
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,010
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 58,250
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 59,215
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 58,250
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 60,010
झालावार सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 60,170
झालावार सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 58,130
झालावार सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 59,123
झालावार सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 60,170
झालावार सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 58,250
झालावार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

झालावार : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2023
70,500.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2023 70,500 -1,150.00
26 सप्टेंबर 2023 71,650 -340.00
25 सप्टेंबर 2023 71,990 -1,210.00
24 सप्टेंबर 2023 73,200 +0.00
23 सप्टेंबर 2023 73,200 +10.00
22 सप्टेंबर 2023 73,190 +250.00
21 सप्टेंबर 2023 72,940 -140.00
20 सप्टेंबर 2023 73,080 +670.00
19 सप्टेंबर 2023 72,410 +0.00
18 सप्टेंबर 2023 72,410 +430.00
झालावार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,820
झालावार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,500
झालावार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,423
झालावार चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,810
झालावार चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 70,500
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 75,390
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 69,880
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 72,054
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 74,040
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 75,390
झालावार चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 76,400
झालावार चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 69,910
झालावार चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 73,601
झालावार चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,910
झालावार चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 75,480
झालावार चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 73,960
झालावार चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 68,280
झालावार चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 71,435
झालावार चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 72,690
झालावार चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 69,900
झालावार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत