झालावार, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

झालावार : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,560
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,560 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,550 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,280 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,190 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,220 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,220 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 51,820 +10.00
06 ऑगस्ट 2022 51,810 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,810 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,120 -520.00
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,640
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,440
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,092
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,440
झालावार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,560
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,979
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,690
झालावार सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
झालावार सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,910
झालावार सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,360
झालावार सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,068
झालावार सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,040
झालावार सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,910
झालावार सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,960
झालावार सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,040
झालावार सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,902
झालावार सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,460
झालावार सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,100
झालावार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

झालावार : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,410.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,410 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,410 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,460 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,030 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,150 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,140 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,470 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,470 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 57,470 -610.00
04 ऑगस्ट 2022 58,080 +360.00
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,410
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,470
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,362
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,330
झालावार चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,410
झालावार चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,850
झालावार चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,670
झालावार चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,001
झालावार चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,690
झालावार चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,690
झालावार चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,790
झालावार चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,440
झालावार चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,467
झालावार चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,550
झालावार चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,440
झालावार चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,410
झालावार चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,120
झालावार चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,901
झालावार चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,410
झालावार चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,320
झालावार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत