कन्नूर, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

कन्नूर : सोन्याचा दर

26 मार्च 2023
59,670
+0.00
तारीख किंमत बदला
25 मार्च 2023 59,670 +0.00
24 मार्च 2023 59,670 -280.00
23 मार्च 2023 59,950 +840.00
22 मार्च 2023 59,110 +150.00
21 मार्च 2023 58,960 -850.00
20 मार्च 2023 59,810 +60.00
19 मार्च 2023 59,750 +0.00
18 मार्च 2023 59,750 +0.00
17 मार्च 2023 59,750 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,330 -320.00
कन्नूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,950
कन्नूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,130
कन्नूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,612
कन्नूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 56,060
कन्नूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (25 मार्च) 59,670
कन्नूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 58,000
कन्नूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,630
कन्नूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,590
कन्नूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 58,000
कन्नूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 56,030
कन्नूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,370
कन्नूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,210
कन्नूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,572
कन्नूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,210
कन्नूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,280
कन्नूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,240
कन्नूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,580
कन्नूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,551
कन्नूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,980
कन्नूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,210
कन्नूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कन्नूर : चांदीचा दर

26 मार्च 2023
70,660.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
25 मार्च 2023 70,660 +0.00
24 मार्च 2023 70,660 +170.00
23 मार्च 2023 70,490 +980.00
22 मार्च 2023 69,510 +850.00
21 मार्च 2023 68,660 -370.00
20 मार्च 2023 69,030 +160.00
19 मार्च 2023 68,870 +10.00
18 मार्च 2023 68,860 +0.00
17 मार्च 2023 68,860 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,780 -750.00
कन्नूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,660
कन्नूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 62,030
कन्नूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,252
कन्नूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,650
कन्नूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (25 मार्च) 70,660
कन्नूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,620
कन्नूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,860
कन्नूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,569
कन्नूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,180
कन्नूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,760
कन्नूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 70,080
कन्नूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,200
कन्नूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 69,080
कन्नूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,510
कन्नूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,140
कन्नूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,910
कन्नूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,190
कन्नूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 68,071
कन्नूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,360
कन्नूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,510
कन्नूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत