नागालँड : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

नागालँड : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
दिमापूर 01 डिसेंबर 2021 48,940
किफेरे 01 डिसेंबर 2021 48,940
कोहिमा 01 डिसेंबर 2021 48,940
लाँगलेंग 01 डिसेंबर 2021 48,940
मोकोकचंग 01 डिसेंबर 2021 48,940
सोम 01 डिसेंबर 2021 48,940
पेरेन 01 डिसेंबर 2021 48,940
फेक 01 डिसेंबर 2021 48,940
तुएनसांग 01 डिसेंबर 2021 48,940
वोखा 01 डिसेंबर 2021 48,940
झुन्हेबोटो 01 डिसेंबर 2021 48,940

नागालँड : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
दिमापूर 01 डिसेंबर 2021 63,370
किफेरे 01 डिसेंबर 2021 63,370
कोहिमा 01 डिसेंबर 2021 63,370
लाँगलेंग 01 डिसेंबर 2021 63,370
मोकोकचंग 01 डिसेंबर 2021 63,370
सोम 01 डिसेंबर 2021 63,370
पेरेन 01 डिसेंबर 2021 63,370
फेक 01 डिसेंबर 2021 63,370
तुएनसांग 01 डिसेंबर 2021 63,370
वोखा 01 डिसेंबर 2021 63,370
झुन्हेबोटो 01 डिसेंबर 2021 63,370