नागालँड : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

नागालँड : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
दिमापूर 09 डिसेंबर 2022 54,270
किफेरे 09 डिसेंबर 2022 54,270
कोहिमा 09 डिसेंबर 2022 54,270
लाँगलेंग 09 डिसेंबर 2022 54,270
मोकोकचंग 09 डिसेंबर 2022 54,270
सोम 09 डिसेंबर 2022 54,270
पेरेन 09 डिसेंबर 2022 54,270
फेक 09 डिसेंबर 2022 54,270
तुएनसांग 09 डिसेंबर 2022 54,270
वोखा 09 डिसेंबर 2022 54,270
झुन्हेबोटो 09 डिसेंबर 2022 54,270

नागालँड : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
दिमापूर 09 डिसेंबर 2022 67,140
किफेरे 09 डिसेंबर 2022 67,140
कोहिमा 09 डिसेंबर 2022 67,140
लाँगलेंग 09 डिसेंबर 2022 67,140
मोकोकचंग 09 डिसेंबर 2022 67,140
सोम 09 डिसेंबर 2022 67,140
पेरेन 09 डिसेंबर 2022 67,140
फेक 09 डिसेंबर 2022 67,140
तुएनसांग 09 डिसेंबर 2022 67,140
वोखा 09 डिसेंबर 2022 67,140
झुन्हेबोटो 09 डिसेंबर 2022 67,140