तिरुनेलवेली, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

तिरुनेलवेली : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,470
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 49,060 +410.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,650 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,650 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,650 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,750 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,530 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,540 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,500
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,383
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,540
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 49,060
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,847
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,360
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,550
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,090
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,426
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,550
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,670
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,070
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,993
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,070
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,550
तिरुनेलवेली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तिरुनेलवेली : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,880.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,380 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,720 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,720 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,720 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,330 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,150 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,930 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,940 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,380
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,190
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,046
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,190
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,380
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,010
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,920
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,914
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,570
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,920
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,000
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,686
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,000
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,680
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,040
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,185
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,000
तिरुनेलवेली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत