तिरुनेलवेली, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

तिरुनेलवेली : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2022
53,980
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 53,980 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,980 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,980 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,970 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,990 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,710 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,470 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,870 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,860 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,860 -140.00
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,980
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,970
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,978
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,970
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 53,980
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,340
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,380
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,304
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,730
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,990
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,120
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,280
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,936
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,310
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,530
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,870
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,430
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,150
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,260
तिरुनेलवेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,300
तिरुनेलवेली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तिरुनेलवेली : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2022
66,430.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 66,430 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,420 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,420 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,350 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,460 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,810 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,180 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,130 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,120 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,120 -230.00
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,430
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,350
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 66,155
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,350
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 66,430
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,460
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,600
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,496
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,130
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,460
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,970
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,440
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,210
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,960
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,910
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,070
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,510
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,589
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,510
तिरुनेलवेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,960
तिरुनेलवेली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत