जामनगर, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

जामनगर : सोन्याचा दर

23 मार्च 2023
59,430
+430.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 59,000 +140.00
21 मार्च 2023 58,860 -850.00
20 मार्च 2023 59,710 +60.00
19 मार्च 2023 59,650 +0.00
18 मार्च 2023 59,650 +10.00
17 मार्च 2023 59,640 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,230 -320.00
15 मार्च 2023 58,550 +880.00
14 मार्च 2023 57,670 -130.00
13 मार्च 2023 57,800 +1,480.00
जामनगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,710
जामनगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,040
जामनगर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,220
जामनगर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,960
जामनगर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 59,000
जामनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,900
जामनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,530
जामनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,493
जामनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,900
जामनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,930
जामनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,270
जामनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,120
जामनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,493
जामनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,120
जामनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,180
जामनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,140
जामनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,490
जामनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,458
जामनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,880
जामनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,110
जामनगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जामनगर : चांदीचा दर

23 मार्च 2023
69,700.00
+300.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 69,400 +850.00
21 मार्च 2023 68,550 -360.00
20 मार्च 2023 68,910 +160.00
19 मार्च 2023 68,750 +0.00
18 मार्च 2023 68,750 +10.00
17 मार्च 2023 68,740 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,660 -760.00
15 मार्च 2023 67,420 +420.00
14 मार्च 2023 67,000 +330.00
13 मार्च 2023 66,670 +3,760.00
जामनगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,400
जामनगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,930
जामनगर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,547
जामनगर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,540
जामनगर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 69,400
जामनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,500
जामनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,750
जामनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,453
जामनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,060
जामनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,650
जामनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,960
जामनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,080
जामनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,955
जामनगर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,400
जामनगर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,020
जामनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,790
जामनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,070
जामनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,954
जामनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,250
जामनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,390
जामनगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत