कूच बिहार, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

कूच बिहार : सोन्याचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
62,300
+380.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 61,920 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,080 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,070 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 61,950 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,760 +0.00
17 फेब्रुवारी 2024 61,760 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 61,750 +210.00
15 फेब्रुवारी 2024 61,540 +230.00
14 फेब्रुवारी 2024 61,310 -90.00
13 फेब्रुवारी 2024 61,400 -590.00
कूच बिहार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,800
कूच बिहार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,310
कूच बिहार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,071
कूच बिहार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,800
कूच बिहार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 61,920
कूच बिहार सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,310
कूच बिहार सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,520
कूच बिहार सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,298
कूच बिहार सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,310
कूच बिहार सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,580
कूच बिहार सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,610
कूच बिहार सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,990
कूच बिहार सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,427
कूच बिहार सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,190
कूच बिहार सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,170
कूच बिहार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,780
कूच बिहार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,690
कूच बिहार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,893
कूच बिहार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,790
कूच बिहार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,460
कूच बिहार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कूच बिहार : चांदीचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
70,560.00
+210.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 70,350 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,790 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,350 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,380 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,180 +10.00
17 फेब्रुवारी 2024 72,170 +0.00
16 फेब्रुवारी 2024 72,170 +980.00
15 फेब्रुवारी 2024 71,190 +1,020.00
14 फेब्रुवारी 2024 70,170 +480.00
13 फेब्रुवारी 2024 69,690 -1,420.00
कूच बिहार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,230
कूच बिहार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,690
कूच बिहार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,062
कूच बिहार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,230
कूच बिहार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 70,350
कूच बिहार चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,250
कूच बिहार चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,770
कूच बिहार चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,061
कूच बिहार चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,250
कूच बिहार चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,240
कूच बिहार चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,590
कूच बिहार चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,240
कूच बिहार चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,445
कूच बिहार चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,570
कूच बिहार चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,210
कूच बिहार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,160
कूच बिहार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,010
कूच बिहार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,581
कूच बिहार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,290
कूच बिहार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,160
कूच बिहार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत